Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Verslag van het symposium Narrative Impact

In samenwerking met de NeFCA organiseerde het Centre for Language Studies op 8 november het symposium Narrative Impact. Ruim 50 belangstellenden uit heel Nederland en heel België wisten die middag hun weg te vinden naar de sfeervolle Brasserie om een internationale groep topwetenschappers te horen praten over de functies van narratieven en hun invloed op ons dagelijkse leven.

Het woord was allereerst aan Donna Rouner (Colorado State University), die in haar lezing de sleutelbegrippen binnen het onderzoek naar narratieve gezondheidscommunicatie besprak. Jan van den Bulck (Leuven University) pleitte vervolgens op aanstekelijke wijze voor meer onderzoek naar de effecten die narratieven op macroniveau hebben. Na de koffie met chocolate chip cookies was het tijd voor de lezing van onze eigen Hans Hoeken, die een reeks experimenten naar de rol van perspectief en identificatie in de overtuigingskracht van narratieven besprak. Markus Appel (University of Koblenz-Landau) presenteerde ten slotte een experiment naar de invloed van paratekstuele informatie op de overtuigingskracht van narratieven en eindigde zijn lezing met de bespreking van een nieuw model waarin de functie van narratieven en storytellers als “meaning makers” centraal staat.

Na de lezingen gaven zeven promovendi (van vijf verschillende universiteiten) elk een korte presentatie van vijf minuten over hun onderzoek. Uit deze presentaties bleek eens te meer hoe divers – en interessant! – het onderzoek naar narratieven is. Tijdens de afsluitende borrel was er dan ook genoeg om over te discussiëren. Het was een zeer geslaagd symposium.

Leave a Reply