Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Gezond werken: vakpublicaties Jantien van Berkel

jantien_300x450Jantien van Berkel is auteur van een publicatie in het vakblad Arbo, en mede-auteur van een publicatie in het vakblad Tijdschrift voor Human Factors.

 Werkdruk of leefstijl?

Als het gaat om gezondheid op het werk, hebben werknemers en werkgevers nogal eens uiteenlopende meningen over welke factoren een risico vormen. Waar werknemers een hoge werkdruk als belangrijke risicofactor zien, beschouwen werkgevers ook de leefstijl van werknemers als een risico voor gezondheid op het werk. Deze “botsende meningen moeten de effectiviteit van gezondheidsbevordering niet ondermijnen”, betoogt Jantien van Berkel in een artikel dat gepubliceerd is in Arbo, het vakblad van het gelijknamige kennisplatform over veiligheid en gezond werken.

  • Van Berkel, J. (2015). Gezonde meningen. Arbo, 10, 41-42.

Om tot effectieve gezondheidsbevordering op het werk te komen pleit Jantien voor een integrale aanpak waarin zowel individuele als werkgerelateerde factoren en de meningen van zowel werknemers als werkgevers worden meegenomen. Daarnaast is het van belang om meer inzicht te verwerven in de manier waarop werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds communiceren over gezondheid om verstoringen in de onderlinge verhoudingen te voorkomen.

Effectiviteit van leefstijlprogramma’s

In een artikel in het vakblad Tijdschrift voor Human Factors beschrijft Jantien samen met enkele collega’s de effectiviteit van leefstijlprogramma’s die bedrijven inzetten om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. Deze blijkt gering te zijn. Leefstijlprogramma’s zijn bijvoorbeeld niet in staat ziekteverzuim te verlagen. Wel heeft het onderzoek naar deze programma’s uitgewezen dat een hogere werktevredenheid samenhangt met lagere productiviteitskosten (kosten voor ziekteverzuim en presenteïsme) – niet omdat tevreden werknemers minder verzuimen, maar omdat zij productiever zijn tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

  • Coffeng, J.K., Van Berkel, J., Viester, L., & Van Dongen, J.M. (2015). De impact van leefstijlprogramma’s op het werk. Tijdschrift voor Human Factors, 40(4), 10-14.

Personal page van Jantien van Berkel →

Leave a Reply