Non-nativeness in communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Tweede, derde en vierde taal? Brand er je vingers niet aan…

Op een warme zomeravond in Aix-en-Provence, gingen we op een gezellig terrasje iets eten. Aan de overkant van het pleintje waar we zaten, zagen we een alleraardigst Frans tentje, waaraan op het eerste oog niets opvallends te zien was. Maar tijdens het eten keken we nog eens goed naar La Brûlerie en bleek zij toch iets opmerkelijks te hebben.

La Brûlerie

In een poging de buitenlandse toeristen die Aix bezoeken tegemoet te komen, en wellicht naar binnen te lokken, had de eigenaar van La Brûlerie een prijzenswaardig initiatief genomen. Op zeer on-Franse wijze prijkten maar liefst vier vreemde talen op de zonwering. Een heuse vooruitgang zou je denken, in het land waar de Académie française al bijna 400 jaar waakt over de enige juiste taal.

Een wat aandachtiger blik maakt echter duidelijk dat van vooruitgang weinig sprake is. Toegegeven, uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat het Chinees wonderwel is gelukt, maar in het Duits wordt de planche nogal misgeslagen. Van café in het Frans, gaan we naar Kaffeehauss in het Duits. Een s-je te veel, maar daar vallen we niet over. Ook van Schokkolade is nog wel chocola te maken.

Maar dan komt het klapstuk, want niet alleen is La Brûlerie een Kaffeehauss waar ook Schokkolade te verkrijgen is, ze doet ook in Der. In wat? In Der! Helaas reikt mijn kennis van de Duitse cultuur niet zo ver dat ik met zekerheid kan uitsluiten dat het hier niet gaat om een mij onbekende, heerlijke, Duitse specialiteit. Maar, een betere verklaring is volgens mij dat hier niet het Franse thé is vertaald, maar het Engelse the. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, laat ik aan uw fantasie over. Wellicht kunt u erover filosoferen onder het genot van een kopje koffie op het terras van La Brûlerie.

Dan kunt u meteen mijn hypothese testen op het Spaans op de pui, want ook dat lijkt duidelijk niet de caféhouder’s cup of El.

  1. Rob le Pair
    Rob le Pair27 March 2013

    Leuk verhaal Huib! Ik moest meteen denken aan een vergelijkbaar terrasje in Spanje waar Inktvis aangeprezen werd in het Spaans: klaargemaakt “en su tinta” (in zijn eigen inkt); omdat bezittelijk vnw. ‘su’ ook ‘van u’ kan betekenen luidde de engelstalige variant: klaargemaakt “in your ink”. Ik heb er m’n vingers niet aan gebrand.

Leave a Reply to Rob le Pair Click here to cancel reply.