Communication and Information Sciences
upcoming events

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Wyke Stommel: Wederzijds begrip via een chat en telefonische infolijn

Wederzijds begrip via een chat en telefonische infolijn

Deze lezing is vervallen

Speaker: Wyke Stommel

In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke Taal vergelijk ik twee verschillende media met elkaar met betrekking tot de effectiviteit van institutionele communicatie. In tegenstelling tot het merendeel van onderzoek naar effectieve communicatie bestudeer ik “natuurlijke” communicatie via chat en via de telefoon. De gesprekken zijn afkomstig van de landelijke alcohol- en drugs chatservice en de telefonische alcohol- en drugsinfolijnen van het Trimbos Instituut.

De centrale vraag is wat de interactionele verschillen zijn tussen natuurlijke telefonische en chatcounseling met betrekking tot het bereiken van wederzijds begrip/intersubjectiviteit. Met behulp van conversatieanalyse analyseer ik deze verschillen op een aantal niveaus van intersubjectiviteit (handelingen, conditionele relevantie, beurtontwerp).

In deze lezing presenteer ik eerste analyses van hoe de hulpvraag gedurende het gesprek ontwikkeld wordt en hoe advies gegeven en ontvangen wordt. Het lijk erop dat het in chatsessies lastiger is om wederzijds begrip te bereiken.

Contact: Béryl Hilberink and Ulrike Nederstigt

Phone number: 024-3612875

Leave a Reply