Non-nativeness in communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Through the Language Glass

In de kerstvakantie eindelijk tijd gevonden om Guy Deutscher Through the Language Glass (2011) te lezen.

Wat een prachtboek over de invloed van taal op waarneming! Aan de hand van zeer geavanceerde experimenten met kleurtermen en grammaticaal geslacht – ook nog oude liefdes van mij! – laat hij zien dat het toch wel heel waarschijnlijk is dat taal ons denken beïnvloedt. Hoe goed je een taal ook spreekt, je zult nooit denken zoals de moedertaalsprekers. De indeling van het kleurenspectrum in het Ziftish is bijvoorbeeld voor Nederlanders totaal onbegrijpelijk.

De studenten van mijn eerstejaarscollege Interculturele Communicatie laat ik natuurlijk meegenieten van mijn pas verworven kennis. De kleurexperimenten zijn al ingescand voor de PowerPoint van het college over Sapir-Whorf en hun navolgers.

Leave a Reply