Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

StoryNet Workshop 2014 – Narrative effects on the individual and the social

CLS Persuasion was bij de StoryNet Workshop

Anniek_300

Koby_300_vierk

Hans300_vierk

Op 27 en 28 juni vond in Boedapest de StoryNet Workshop plaats, een conferentie geheel in het teken van de functies die verhalen vervullen in ons sociale leven en de psychologische effecten van verhalen. Namens CLS Persuasion presenteerden Hans Hoeken, Anniek Boeijinga en Kobie van Krieken hun onderzoek.

Dag één

Verhalen als meaning makers

De workshop werd geopend door Markus Appel (University of Koblenz-Landau), die een keynote lecture gaf over de manier waarop verhalen functioneren als meaning makers. Volgens Appel gebruiken we verhalen om betekenis te geven aan gebeurtenissen die de dagelijkse coherentie doorbreken en betekenisloos lijken te zijn, zoals terroristische aanslagen en het verlies van dierbaren. Verhalen kunnen inzicht brengen in dit soort gebeurtenissen en bijdragen aan het herstel van ons emotionele welzijn. Op enthousiaste wijze betoogde Appel dat het consumeren van verhalen zodoende zelfs kan bijdragen aan de toekenning van betekenis aan het leven.

Na deze keynote volgde de eerste themasessie. In twee presentaties werd onderzoek gepresenteerd naar narratieven in een sociaal-historische context. Vervolgens was het tijd voor de tweede keynote lecture.

Transportation en identification

Jonathan Cohen (University of Haifa) ging in zijn lezing in op de overeenkomsten en verschillen tussen transportation (de lezer/kijker verplaatst zichzelf naar de wereld van het verhaal) en identification (de lezer/kijker identificeert zich met een personage uit het verhaal). Cohen presenteerde een reeks experimenten waarin het effect van verhalen op transportation en identification werd onderzocht en concludeerde dat er wel sprake kan zijn van transportation zonder identification, maar niet van identification zonder transportation.

De tweede keynote werd gevolgd door een themasessie over identificatie met narratieve personages. Hans Hoeken presenteerde (mede namens Matthijs Kolthoff) een onderzoek naar de rol die perspective en character similarity spelen in de identificatie met personages en hoe dit de overtuigingskracht van verhalen beïnvloedt.

In de laatste themasessie van de eerste workshopdag presenteerde Kobie van Krieken (mede namens Hans Hoeken en José Sanders) een experiment waarin de effecten van journalistieke misdaadverhalen onderzocht werden.

Dag twee

De tweede workshopdag begon met een keynote lecture van Jánosz László (Hungarian Academy of Sciences/University of Pecs). In deze lezing werd ingegaan op de grondideeën uit de scientific narrative psychology en werd een methode besproken om taalkundige inhoudsanalyses te maken van verhalen. Binnen de scientific narrative psychology is het doel van dit soort analyses te onderzoeken hoe talige structuren in verhalen een reflectie vormen van psychologische processen en stemmingen.

De keynote lecture werd gevolgd door een themasessie over foregrounding in literaire teksten. Vervolgens was het tijd voor een interessante postersessie en een welverdiende lunch.
Na de lunch volgden de twee laatste themasessies. De eer om de workshop af te sluiten was aan Anniek Boeijinga, die in de laatste presentatie (mede namens Hans Hoeken en José Sanders) haar onderzoek presenteerde over narratieven als middel om een ongezonde leefstijl om te zetten in een gezonde leefsijl.

Afsluiting

De presentaties, waarin de functies en effecten van verhalen vanuit verschillende invalshoeken werden belicht, leidden tot vele geanimeerde discussies. Tijdens het afsluitende diner werd dan ook nog lang nagepraat – terwijl er met een schuin oog naar het scherm werd gekeken waarop te zien was hoe Brazilië Chili versloeg.

De dag na de workshop was een dag om alle nieuw opgedane kennis en inzichten te laten bezinken. Daar bood het zonnige Boedapest alle mogelijkheden toe; het was een lome, hete zondag waarop alleen een stevige bries bij tijd en wijle voor verfrissing kon zorgen. De 2-1 van Klaas-Jan Huntelaar bracht het vliegveld van Boedapest die avond in vervoering. Een perfecte afsluiter van een geslaagde conferentie.

Zie eventueel

Leave a Reply