Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Scriptieprijzen master CIW uitgereikt

Op 31 augustus 2017 zijn tijdens de introductiebijeenkomsten van de masterprogramma´s Communicatie & Beïnvloeding en International Business Communication zijn de jaarlijkse Master CIW-scriptieprijzen 2016-2017 uitgereikt. De jury bestond uit hoogleraar Enny Das en emeriti-hoogleraren Marinel Gerritsen en Peter Jan Schellens. De winnaars ontvingen een oorkonde en een bedrag van 100 euro, en presenteerden ieder een samenvatting van hun onderzoek tijdens de introductiebijeenkomsten voor de aankomende masterstudenten.

C&B

Winnaar voor Communicatie & Beïnvloeding is Marijn Peters Rit MA, die werd begeleid door Ilja Croijmans en Laura Speed. Afstudeerthesis titel: Crossmodal correspondence between sound and smells in marketing. A study investigating the effect of sound-odour congruence on attitude towards an advertisement, brand, product and brand memory.

Juryrapport: De jury heeft besloten de scriptie van Marijn Peters voor te dragen voor de prijs. Voor zover wij weten is dergelijk onderzoek nog nooit uitgevoerd.  Marijn Peters kon daarom niet in de voetsporen  van anderen treden en moest probleemstelling, pretesten, stimuli, meetinstrumenten, toe  te passen statistiek enz. zelf bedenken. Het experiment van Marijn Peters is indrukwekkend innovatief, en is repliceerbaar, o.a. omdat de vragenlijst in de scriptie is opgenomen. De hypothese  van Marijn Peters  komen niet allemaal uit, maar haar verklaringen daarvoor zijn sterk en tonen volledige beheersing van de materie. De  jury draagt  de scriptie van Marijn Peters  voor de prijs voor  vanwege het innovatieve karakter, de  replicieerbaarheid  van het  onderzoek en de  heldere rapportage getuigend van een volledige beheersing van de materie. De scriptie van Marijn Peters  zou een hoofdstuk uit een dissertatie  kunnen zijn.

 

IBC

Winner for International Business Communication is Alana de Carvalho Ribeiro dos Santos MA, who was supervised by Frank van Meurs and Ulrike Nederstigt. Thesis entitled: The effects of Anglicisms in Brazilian fasion blog entries on persuasion.

Report of the jury: The IBC thesis award goes to a well-written thesis that describes an innovative and timely research among an impressive sample of female Brazilians on the effects of the use of Anglicisms in different blog entries. The research design is thorough and employs multiple messages per experimental condition. The findings from the neatly reported statistical analyses provide a significant contribution to business communication theory and practice, by showing, amongst others, that Anglicisms positively affect attitudes toward the author, and that code-mixing elicited higher purchase intentions among high but not low fashionista’s. The award winner neatly controls for potential confounds in her research, and also demonstrates mastery of the limitations of her methodological approach, which the jury considers a clear sign of academic rigor. The jury was particularly impressed with the good balance the thesis strikes between its important implications for business communication theory and its clear societal relevance, and with the nuanced and solid reporting style.

 

 

Leave a Reply