Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Reviewartikel health narratives door Anneke de Graaf en José Sanders

In Review of Communication Research presenteren Anneke de Graaf, José Sanders en Hans Hoeken een overzicht van onderzoek naar de effecten van narratieven in gezondheidscommunicatie. Daarbij leggen zij verbanden tussen de gevonden effecten en de kenmerken van de narratieven die in de verschillende onderzoeken zijn gebruikt.

Klik hier om het artikel te lezen.

Leave a Reply