Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Perspectief-nummer Tijdschrift voor Taalbeheersing: Jos Hornikx en Anika Batenburg over integriteit

Vanaf dit jaar verschijnen er in het Tijdschrift voor Taalbeheersing Perspectief-nummers, waarin wordt stilstaan bij actuele kwesties in de taalbeheersing.

Jos Hornikx en Anika Batenburg schreven de hoofdbijdrage van het eerste Perspectief-nummer, getiteld: ‘Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek: problemen en mogelijke oplossingen’. Zij geven een kort overzicht van de problemen die veelvuldig worden genoemd bij het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief-toetsend onderzoek. Collega’s uit het vakgebied worden uitgenodigd om te reflecteren op de geschetste problemen en op mogelijke oplossingen. In het eerste Perspectief-nummer zullen deze reacties uit het veld tegelijk verschijnen met de hoofdbijdrage en met een samenvattend slotwoord. Reacties dienen uiterlijk 15 juni te worden ingezonden. De richtlijnen zijn hier te vinden.

Leave a Reply