Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Onderzoek naar pensioencommunicatie

In het nieuwste nummer van Blauw, het relatiemagazine voor opdrachtgevers en relaties van Blue Sky Group, staat een lezenswaardig interview met Annemarie van Hekken.

Steeds weer komt in de pensioenwereld dezelfde vraag op tafel: ‘Hoe krijgen we onze deelnemers betrokken?’ Soms blijkt een strategie succesvol, maar een volgende keer weer niet. – Annemarie van HekkenAnnemarie voert als buitenpromovenda – onder begeleiding van Enny Das – een promotieonderzoek uit naar pensioencommunicatie.

De centrale vraag in haar onderzoek is hoe pensioenuitvoerders hun deelnemers ertoe kunnen brengen zich te gaan verdiepen in hun pensioen en zich meer betrokken te gaan voelen bij ontwikkelingen in hun pensioensituatie.

Bestaande communicatiestrategieën blijken niet altijd even succesvol in het bereiken van dit doel. Annemarie:

Om een of andere reden is het voor de pensioenwereld nog onwennig om alle facetten van communicatie te benutten. Niet alleen informeren, maar ook motiveren, uitleggen, en ‘opleiden’ is belangrijk.

Annemarie gaat daarom de effectiviteit van alternatieve strategieën onderzoeken waarvan al is aangetoond dat ze in de context van gezondheidscommunicatie goed werken, zoals het refereren aan het vermogen van de ontvanger om het gewenste gedrag te vertonen. Want wat werkt in gezondheidscommunicatie, werkt wellicht ook in pensioenscommunicatie.

Het interview met Annemarie is online beschikbaar: pp. 14-15 in het tijdschrift Blauw

Leave a Reply