Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Onderzoek naar betere hulpverlening door betere communicatie

In het onderzoeksproject ‘@wat bedoel je nou’ onderzoekt Wyke Stommel chat- en telefoongesprekken van de landelijke alcohol/drugslijn. Begrijpen hulpverleners en -vragers elkaar in chats anders of slechter dan telefonisch? En hoe kunnen die gesprekken geoptimaliseerd worden? Onderzoekspartners zijn het Trimbos Instituut en Sensoor. Het project krijgt steun vanuit het NWO-programma Begrijpelijke Taal en is over anderhalf jaar afgerond.

NWO Geesteswetenschappen verzamelt best practices van gehonoreerde onderzoeksaanvragen waarin op een overtuigde manier de rol van kennisbenutting binnen het onderzoeksproject wordt beschreven. Het project van Wyke is er daar één van. Op de website van NWO is een interview met haar te lezen waarin ze over de kennisbenutting van haar onderzoek vertelt.

Leave a Reply