Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Nieuwe publicaties

new_1De afgelopen periode is er weer een aantal mooie publicaties van onze onderzoeksgroepleden verschenen over retoriek, gezondheidscommunicatie, reclame en onderzoeksmethodologie:

Breij, B., & Van Enschot, R. (2015). Obama langs de retorische meetlat. Lampas, 48(4), 424-446.

De Graaf, A., Van den Putte, B., & De Bruijn, G-J. (2015). Effects of issue involvement and framing of a responsible drinking message on attitudes, intentions, and behavior. Journal of Health Communication, 20(8), 989-994.

Spooren, W., Hustinx, L., Aben, J, & Turkenburg, E. (2015). Concreetheid onder de loep. In: M. Boogaard, B. van den Bogaerde, Bacchini, S, e.a. (Eds.) Papers van de Anela Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2015 (pp. 97-110). Delft: Eburon.

Vermeulen, I., Beukeboom, C. J., Batenburg, A., Avramiea, A., Stoyanov, D., Van de Velde, B., & Oegema, D. (2015). Blinded by the Light: How a Focus on Statistical “Significance” May Cause p -Value Misreporting and an Excess of p -Values Just Below .05 in Communication Science. Communication Methods and Measures, 9(4), 253–279.

Van Enschot, R., Broekhuizen, E., & Kolthoff, M. (2015). De reclamemaker centraal: Motieven voor het gebruik van retorische vormen in reclame. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(3), 285-319.

Van Krieken, K. (2015). Using digital archives in quantitative discourse studies: Methodological reflections. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies/Journal for the Study of Periodical Media, 38, 19-26.

 

Leave a Reply