Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Nieuwe inzichten uit oude data

Door: Lynn Eekhof

Toen ik na de voorjaarsvakantie terug kwam op mijn kantoor met uitzicht op het Eramusplein was ik blij verrast door de nieuw verschenen zonnepanelen op het dak van de bibliotheek. Deze duurzame ingreep komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar past, naast de traploopchallenge, het wegdoen van een deel van de emissierechten en andere recente groene initiatieven, geheel bij de duurzaamheidsdoelstelling van de Radboud Universiteit. En dan te bedenken dat ik al dolgelukkig was dat ik mijn afval kon scheiden in de Refter toen ik tijdens mijn studie in Utrecht stage kwam lopen in Nijmegen!

Maar wie dacht dat wij als geesteswetenschappers alleen kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld door twee keer per dag met het zweet op het voorhoofd de strijd met het trappenhuis van het Eramusgebouw aan te gaan, of na de lunch ons afval in de juiste prullenbak te deponeren, heeft het mis! Want ook in de (geestes-)wetenschappen valt er nog een hoop te vergroenen. Nog al te vaak eindigt de onderzoeksdata waar we zo ons best op hebben gedaan na eenmalig gebruik in de spreekwoordelijke afvalbak (lees: obscure archiefkast). En dat is zonde, want als je duurzamer met je data omgaat, kan je er soms veel meer uit te halen dan in eerste instantie voorzien!

Met die gedachtengang hebben we in de onderzoeksgroep Narrative & Mind de afgelopen tijd drie onderzoeken uit de kast gehaald en gerecycled tot een grote dataset die we met nieuwe ideeën opnieuw gingen bevragen. De onderzoeken onderzochten allemaal een ander verschijnsel (literair taalgebruik, van den Hoven et al., 2017; mentale simulatie, Mak & Willems, ingestuurd; werkwoordstijd, Eekhof et al., ingestuurd) maar er was ook een gemene deler: in alle onderzoeken lazen proefpersonen literaire verhalen terwijl met een infrarood camera werd bepaald hoe lang proefpersonen er over deden om elk woord te lezen. Na afloop van het verhaal, lieten deze lezers weten wat ze van het verhaal vonden en hoe veel ze in het dagelijks leven lazen.

Door de data van deze onderzoeken te combineren kregen we een enorme dataset die bestaat uit een half miljoen woorden gelezen door zo’n 170 verschillende proefpersonen, verrijkt met allerlei informatie over die woorden (hoe vaak komt het woord voor in de Nederlandse taal?), de lezers (hoe vaak leest deze persoon in het dagelijks leven een boek?) en de leestijd (hoe lang keek deze lezer naar dit woord)? Door de grootte van de dataset wordt het mogelijk om hele fundamentale en interessante vragen te stellen: wat is het verband tussen hoe vaak een woord voorkomt in de Nederlandse taal en de tijd die het kost om een woord te lezen? En hoe verschilt dat tussen ervaren en onervaren lezers?

En zo leiden oude data gratis en voor niets ineens tot nieuwe inzichten. Dus, duik die datasets nog eens in, en maak van je data-afvalbak een data-recyclebak! Wie weet watvoor spannende ontdekkingen er nog op ons liggen te wachten in al die archiefkasten.

De resultaten van dit onderzoek worden op dit moment voorbereid voor publicatie.

Referenties

Eekhof, L.S., Eerland, A. & Willems, R.M. (submitted). Readers’ insensitivity to tense revealed: no differences in mental simulation during reading of present and past tense stories. Collabra Psychology

Mak, M. & Willems, R. M. (submitted). Mental Simulation during Literary Reading: Individual Differences Revealed with Eye-Tracking. Language, Cognition and Neuroscience.

Van den Hoven, E., Hartung, F., Burke, M., & Willems, R. M. (2017). Effects of Foregrounding on Reading Behavior: Evidence from Eye-tracking Study. Collabra: Psychology, 2(1), 25. DOI: 10.1525/collabra.39

Leave a Reply