Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Moving Humanities 2014: verslag

Verslag conferentie Moving Humanities 2014

humanitiesNa een maandenlange voorbereiding was het op 23 oktober dan eindelijk zover: de conferentie Moving Humanities vond plaats. Tijdens deze conferentie, die eens in de twee jaar plaatsvindt, presenteren promovendi en studenten van de Graduate School for the Humanities hun onderzoek. Onze PI-groep was bijzonder goed vertegenwoordigd: Wendy Jacobs, Guusje Jol, Lieke Verheijen en Annemarie Weerman boden een kijkje in hun onderzoeksprojecten.

Workshops VENI-aanvraag

Deze editie van Moving Humanities begon met een nieuw programmaonderdeel: drie onderzoekers die recent een VENI-subsidie van NWO mochten ontvangen gaven elk een workshop over de do’s en don’ts bij het aanvragen van een subsidie om na je promotie een nieuw onderzoeksproject te starten. Voor CLS-onderzoekers werd de workshop verzorgd door dr. Lisette Mol, voor HLCS-onderzoekers door dr. Floris Overduin, en voor PTRS-onderzoekers door dr. Delphine Bellis.

Voor jonge onderzoekers die een wetenschappelijke carrière ambiëren wordt het steeds belangrijker om zelf onderzoeksgeld binnen te halen. Maar hoe werkt zoiets precies en hoe pak je het schrijven van een aanvraag aan? Tijdens de workshops stonden deze vragen centraal. Enkele gedenkwaardige tips: verzamel een sterk team om je heen, ken geen schroom en beschouw NWO als je vriend, niet als je vijand.

Parallelle sessies

Na de workshops was het tijd voor de eerste parallelle sessies, waarin het onder andere de beurt was aan Wendy Jacobs en Annemarie Weerman.

Effect van informatie over bijwerkingen op bijwerkingen

Wendy presenteerde haar onderzoek naar de effecten van voorlichting over mogelijke bijwerkingen van chemotherapie op het daadwerkelijk optreden van die bijwerkingen. Uit haar onderzoek blijkt dat voorlichting met name negatieve effecten heeft bij patienten die gevoelig zijn voor stereotypering: zij ervaren meer klachten. Uit vervolgonderzoek moet blijken of er een manier is om patienten te informeren over bijwerkingen zonder de kans op het optreden van die bijwerkingen te vergroten.

Argumentkwaliteit

Annemarie presenteerde haar onderzoek naar argumentkwaliteit. Bestaand onderzoek naar argumentkwaliteit laat er geen twijfel over mogelijk: een sterk argument is overtuigender dan een zwak argument. Maar minder is bekend over wat een argument nu precies tot een sterk argument maakt. Annemarie onderzoekt daarom hoe sterke en zwakke argumenten in eerdere onderzoeken zijn gemanipuleerd. Uit de eerste analyse blijkt dat met name de manipulatie van zwakke argumenten nogal eens wat te wensen over laat.

Wordt formeel taalgebruik negatief beïnvloed door SMS- en WhatsApp-taal?

Na een luxueuze lunch volgden de tweede parallelle sessies. Lieke Verheijen gaf een presentatie over haar onderzoek naar Computer-Mediated-Communication, oftewel: communicatie via SMS, Twitter, WhatsApp, enz. Lieke onderzoekt het taalgebruik in deze communicatievormen, dat onder andere gekenmerkt wordt door afkortingen en fonetische spellingsvormen. Vaak wordt er geroepen dat het formele taalgebruik van jongeren negatief wordt beinvloed door hun afwijkende taalgebruik in Computer-Mediated-Communication, maar is dat ook echt zo? Dat zal uit het het onderzoek van Lieke blijken.

Interactie in politieverhoren

Guusje Jol was aan de beurt tijdens de derde en laatste parallelle sessies. Guusje onderzoekt de interactie die plaatsvindt tussen verhoorders en kinderen tijdens politieverhoren over misbruik. In haar presentatie ging ze dieper in op een specifieke vraag die verhoorders regelmatig stellen tijdens deze verhoren: “hoe weet je dat?” Met behulp van conversatie-analyse onderzoekt Guusje de functie die deze  vraag vervult.

In totaal gaven 26 promovendi en studenten een presentatie over hun onderzoek. Opnieuw is gebleken hoe divers en kwalitatief hoogstaand het onderzoek is dat binnen de Graduate School for the Humanities wordt uitgevoerd.

Keynote

Na alle inspirerende presentaties was het hoog tijd voor enige reflectie. Deze werd geboden tijdens de keynotelezing, verzorgd door professor Wijnand Mijnhardt van de Universiteit van Utrecht. De prikkelende titel van zijn lezing, “Why science does not work as it should, and what to do about it”, had veel publiek naar het Gymnasion getrokken. Op bevlogen wijze stelde professor Mijnhardt diverse misstanden in de wetenschap aan de kaak, waaronder de toenemende publicatiedruk en de stortvloed aan publicaties waarvoor niemand de tijd heeft ze allemaal te lezen. Wegens tijdsgebrek kon het tweede deel uit de titel helaas niet meer aan bod komen. Gelukkig was er de borrel nog. Onder het genot van drankjes en mini-kaassoufflés werd er druk verder gediscussieerd over de toekomst van de wetenschap. En die bleek er al met al best zonnig uit te zien.

Leave a Reply