Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

José Sanders: hoogleraar Narratieve Communicatie

José Sprof. Jose Sandersanders is met ingang van 1 februari 2017 benoemd tot hoogleraar Narratieve Communicatie aan de Radboud Universiteit. Sanders is hier sinds 2009 universitair hoofddocent Communicatie- en Informatiewetenschappen. Naar aanleiding van haar benoeming verscheen er vorige week een interview met José in Communicatie Magazine.

Narratieve communicatie staat sterk in de belangstelling, nu informatie door de opkomst van nieuwe media steeds breder beschikbaar is en argumenten minder effect lijken te hebben. Verhalen worden meer en meer gebruikt waar argumentatie niet begrijpelijk is of niet (genoeg) overtuigingskracht heeft. Maar in de nieuwe media ‘rondzingende’ verhalen kunnen argumentatieve communicatie ook tegenwerken; want wat waar is, of wat beredeneerd kan worden, lijkt soms minder relevant dan wat werkt. En dat is wat verhalen doen: ze werken.

Verhalen

Hoe worden verhalen in print- en social media verteld en verspreid? Hoe kan het sterke effect van verhalen verklaard worden?  Bij welke doelgroepen en doelstellingen kunnen verhalen effectief zijn? En ook: tot op welke hoogte is de strategische inzet van verhalen verdedigbaar?

Dit zijn vragen waarmee José zich gaat bezighouden in haar onderzoek naar narratieven, dat zich enerzijds richt op hun talige vormen (structuur en stijl) en cognitieve representatie, en anderzijds op hun communicatieve functie in toepassingen door organisaties, zoals in de narratieve journalistiek en narratieve gezondheidscommunicatie.

Over José Sanders

José Sanders (Hengelo, 1965) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Radboud Universiteit en behaalde in 1989 cum laude haar doctoraaldiploma. Zij promoveerde in 1994 aan de Universiteit Tilburg op onderzoek naar perspectivering in verhalende teksten. Sanders werkte vervolgens als NWO-postdoc aan de Universiteit Tilburg, waarna zij van 1995 tot 2004 als senior onderzoeker en beleidsadviseur werkzaam was bij KASKI, onderzoekscentrum religie en samenleving te Den Haag, later Nijmegen. Van 2004 tot 2006 werkte zij als universitair docent Taal en Communicatie aan de Universiteit Tilburg en van 2006 tot 2009 aan de VU Amsterdam.

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Sanders geeft onderwijs binnen de Bachelor- en Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen en in de facultaire minor Journalistiek. Zij is coördinator van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen en van de divisie Language in Society van het Centre for Language Studies. Tot 1 januari was zij leider van het project Narrative Health Interventions binnen het NWO-ZonMW-programma Begrijpelijke Taal.

Interview Communicatie Magazine

Leave a Reply