Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

ISSA 2014 International Conference on Argumentation

ISSA 2014: The 8th International Conference on Argumentation

logo_issaDe International Society for the Study of Argumentation (ISSA) organiseert elke 4 jaar een conferentie met als thema ‘Argumentatie’ in de breedste zin van het woord, met bijdragen van meer dan 350 onderzoekers op het gebied van argumentatie in de media, in educatie, in debat, op juridisch, medisch en politiek vlak, inter-persoonlijke communicatie en nog veel meer. Dit jaar vond de conferentie plaats van 1 tot en met 4 juli in Amsterdam. Hans Hoeken, Jos Hornikx en Annemarie Weerman vertegenwoordigden het CLS.
Annemarie doet verslag.

Dag 1

Woensdagochtend, 9.00-10.30 uur. De start van een conferentie in eigen land betekent vroeg uit de veren en met de trein naar Amsterdam, of in een nette conferentie-outfit op een paarse racefiets zonder remmen langs de grachten crossen. Helaas de eerste keynote lecture gemist, maar de extra uurtjes slaap waren hard nodig voor de presentaties die in de middag gegeven gingen worden. Het programma was vol: parallelsessies bestonden uit 5 presentaties in de ochtend en 6 in de middag, met gelukkig enige tijd voor lunch en koffie tussendoor.

Een greep van thema’s uit de bezochte sessies:

  • Wat voor fallacies (denkfouten) maken mensen in argumentatie en ligt deze fout bij de zender of de ontvanger?
  • Hoe corresponderen bepaalde vormen van dialoog met verschillende soorten huwelijken?
  • Is er een verschil tussen ironische en retorische vragen?

In de namiddag waren Annemarie Weerman en Hans Hoeken aan de beurt. Annemarie presenteerde haar onderzoek naar intuïtieve methoden om argumentkwaliteit te meten. Hans volgde met zijn verhaal over hoe leken bepaalde normatieve criteria gebruiken danwel misbruiken om hun standpunt te ondersteunen. Een van de aanwezigen, een Zuid-Amerikaanse onderzoeker, was erg geïnteresseerd in onze meetmethoden; wie weet gaat een van de CLS Persuasion onderzoekers ooit nog op uitwisseling naar Chili!
De dag werd afgesloten met een borrel en welkomstwoord door Marjolein Moorman van de PvdA (namens het stadsbestuur) in het Amesterdam Museum (voorheen Amsterdams Historisch Museum), waar kennis gemaakt en bijgepraat werd met collega’s, waarna iedereen lekker uit eten kon.

Dag 2

De temperatuur liep hoog op, zowel binnen als buiten, met verhitte discussies over argumentatieschema’s, autoriteitsargumenten, discourse analyse en dialectical profiles. Af en toe stonden we versteld van de vaardigheid van onderzoekers om onderwerpen die misschien saai klinken toch interessant te maken, konden we 20 minuten mediteren tijdens een enkele monotone voorleessessie en leerden we strategisch manoeuvreren. Gezien het internationale karakter van het congres kwamen er veel verschillende theorieën, onderzoeksmethoden, type onderzoekers en dialecten Engels voorbij. Gemiddeld genomen werd er goed opgelet en werden kritische vragen gesteld, hoewel een enkeling blijkbaar toch iets beters te doen had (binnenkant van de oogleden bekijken, mail checken, winterjas naaien). Opvallend aan de argumentatie-wereld is de hoeveelheid mannen op leeftijd: hun kennis en ervaring is bewonderenswaardig, maar het wordt nog een hele uitdaging om dit veld levend(ig) te houden!
De afsluiter van de dag was een boottocht naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ, waar het Handbook of Argumentation Theory gepresenteerd werd.

handbook_argumentation

Dag 3

Op vrijdag was Jos Hornikx de enige vertegenwoordiger uit Nijmegen. Samen met Ulrike Hahn uit de UK was hij de hekkensluiter met hun presentatie over een normatief framework voor argumentkwaliteit, gebaseerd op Bayesiaanse methoden: een veelbelovende theorie, die vooralsnog door te weinig mensen begrepen en geïmplementeerd wordt. Hopelijk heeft de presentatie hier verandering in aangebracht!
Tijdens het afsluitende diner in de Zuiderkerk werden de ISSA Awards uitgereikt, waarna iedereen met een voldaan gevoel weer naar huis kon.

Het was een bijzondere conferentie, een interessante kennismaking met het veld van de argumentatie en de onderzoekers, waarvan zowel de inhoud als het voorkomen ons nog lang zal heugen. Tot over 4 jaar!

Leave a Reply