Non-nativeness in communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Duitsers beoordelen statistische evidentie anders dan Nederlanders

Over de rol van cultuur bij argumentatie is een themanummer verschenen in het Journal of Cognition and Culture. Jos Hornikx heeft met MA-studente Margje ter Haar een bijdrage geleverd in dit themanummer:

Een van de argumentatie-domeinen waarin onderzoek is gedaan naar de rol van cultuur, is evidentie. Onderzoek heeft laten zien dat mensen met een verschillende culturele achtergrond evidentie (bewijsvoering) van hoge of lage kwaliteit op een andere manier beoordelen. In het huidige onderzoek is statistische en expertevidentie van hoge en lage kwaliteit voorgelegd aan Nederlandse en Duitse proefpersonen. In studie 1 (N = 150) bleek voor de Nederlandse proefpersonen evidentie van hoge kwaliteit overtuigender dan evidentie van lage kwaliteit, maar bleek dit voor Duitse proefpersonen in veel mindere mate het geval – vooral voor statistische evidentie. In studie 2 (N = 64) met alleen Duitse proefpersonen werd het resultaat gerepliceerd dat de kwaliteit van statistische evidentie geen effect heeft op overtuigingskracht en werd er uitgesloten dat dit effect te wijten zou zijn aan een gebrek aan het begrip van de regels van het generaliseren (die van toepassing zijn bij statistische evidentie). Deze twee studies sluiten aan bij aansporingen in eerder onderzoek om na te gaan of de normen voor de kwaliteit van evidentie in culturen verschillend zijn.

  • Hornikx, J., & Haar, M. ter (2013). Evidence quality and persuasiveness: Germans are not sensitive to the quality of statistical evidence. Journal of Cognition and Culture, 13 (5), 483-501.

Leave a Reply