Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

De kracht van verhalen: vermaak met impact?

Anniek_300_vierkElke week verschijnt op deze site een bijdrage van één van onze onderzoekers over communicatie in onderzoek en praktijk.

Deze week: Anniek Boeijinga doet verslag van het Narrative Impact symposium.

In hoeverre is een verhalende aanpak effectief in het veranderen van gezondheidsgedrag? Hoe meet je dat? En welke processen spelen hierbij een cruciale rol? Dergelijke vragen stonden centraal tijdens het symposium Narrative Impact dat op 19 en 20 mei plaatsvond.

Dag één

De eerste dag stond, in lijn met het NWO Begrijpelijke Taal-programma, in het teken van begrijpelijkheid. Verhalen zijn een universele vorm van communicatie en als zodanig toegankelijk voor een breed publiek – inclusief doelgroepen met een lager opleidingsniveau en lagere gezondheidsvaardigheden, zoals etnische minderheden, vrachtwagenchauffeurs en vmbo-leerlingen. Door deze unieke eigenschap bieden verhalen een veelbelovend alternatief voor de traditionele aanpak in gezondheidspromotie: retorische teksten die met feiten en argumenten de lezer proberen te motiveren om gezonder te leven. Niet alleen is een dergelijke aanpak minder aantrekkelijk, ook stelt de verwerking van deze teksten hoge eisen aan de cognitieve vaardigheden van de lezer. Eisen die wellicht te hoog liggen voor lageropgeleide doelgroepen; de doelgroepen die het juist het hardst nodig hebben gezien de huidige gezondheidsverschillen.

De resultaten lijken, hoewel voorzichtig, het potentieel van gezondheidsverhalen voor lageropgeleide doelgroepen te bevestigen. Belangrijk aspecten hierbij lijken vorm en medium. Verhalen laten zich op vele manieren vertellen; van korte testimonials, luisterverhalen en fotostrips tot korte soapafleveringen van hoge kwaliteit. De keuze van het format is afhankelijk van de specifieke doelgroep in kwestie, maar wordt in de onderzoekspraktijk ook ingegeven door tijd en budget. De vorm heeft op zijn beurt weer invloed op de inhoud van het verhaal. Zo is de lengte van het verhaal onder andere bepalend voor het aantal personages, de ontwikkelingsruimte van de personages, en de mate van inbedding van de persuasieve boodschap. Een langer verhaal creëert meer mogelijkheden, maar ook meer ruimte voor de ontvanger om halverwege af te haken. Dit spanningsveld vertaalt zich door naar vragen als: Wanneer is een verhaal een verhaal? En wat maakt een verhaal een goed verhaal?

Narrative impact

Dag twee

Dag twee vormde onderdeel van het HealthNar programma, een internationaal netwerk dat onderzoekers op het gebied van narratieven in de gezondheidscontext bij elkaar brengt. Verschillende onderzoekers met verschillende achtergronden brengen verschillende perspectieven en inzichten. Waar de een focust op de affectieve componenten (zoals event-congruente emoties), focust de ander op de cognitieve componenten van verhaalverwerking (zoals voorkeur in leesstijlen). Ook het gebruik van verhalen varieert: van dataverzameling en inhoudsanalyse tot interventiestrategie – of een combinatie hiervan. Dit brengt vragen met zich mee voor de rol van de onderzoeker: Is deze de schrijver of slechts de verspreider van het verhaal? Andere discussiepunten betreffen de meting van processen en resultaten. En welke betekenis te geven aan onverwachte of non-significante resultaten? De discussie was grensoverschrijdend, zowel qua vakgebied als in de meest letterlijke zin van het woord: via Skype was er een live verbinding met onze collega’s in Sydney.

Het moge duidelijk zijn, het laatste woord over narratieven is nog niet gesproken. Symposia als Narrative Impact zijn dan ook een belangrijke stap in het delen en verdiepen van onze kennis. Kortom: een symposium met impact.

Leave a Reply