Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Boek Overtuigende Teksten vernieuwd

Hoe komt het dat woorden gedrag kunnen beïnvloeden? En waarom mislukt dat vaak? Overtuigende teksten biedt een overzicht van theorieën over de invloed van taal, tekst en beeld binnen het overtuigingsproces en van het empirisch onderzoek hiernaar. Collega’s Hans Hoeken, Jos Hornikx en Lettica Hustinx zijn de auteurs van het boek en doen zelf ook onderzoek naar de werking van overtuigende teksten.

Hoeken, Hornikx, Hustinx

In het boek koppelen zij het onderzoek naar de invloed van boodschapkenmerken aan verschillende verwerkingsprocessen. Ook besteden zij aandacht aan automatisch en beredeneerd gedrag en de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Afgelopen zomer verscheen een vernieuwde, tweede editie van hun boek. De vernieuwde editie bevat de meest recente wetenschappelijke inzichten, aangevuld met methoden en instrumenten die je zelf kunt inzetten om relevante informatie over de doelgroep te verzamelen en persuasieve teksten te ontwerpen en pretesten. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal praktische opdrachten.

Hoeken, H., Hornikx, J., & Hustinx, L. (2012). Overtuigende teksten: Onderzoek en ontwerp (2e editie). Bussum: Coutinho. [link uitgever]

Leave a Reply