Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Weerstand bieden aan persuasieve communicatie

Op 3 t/m 6 oktober a.s. vindt het jaarlijkse congres plaats van de Association for Consumer Research in Chicago. Wetenschappers uit diverse disciplines die onderzoek doen naar consumentengedrag komen hier samen, waaronder psychologen, communicatiewetenschappers en marketingspecialisten.

Loes Janssen zal op dit congres een presentatie verzorgen, getiteld “Mindless resistance to persuasion: when low self-control decreases yielding to social influence”. Zij zal drie experimenten presenteren over het bieden van weerstand aan persuasieve communicatie. Onderzoek laat doorgaans zien dat weerstand bieden aan een reclameboodschap of (ongewenst) verzoek veel makkelijker gaat als mensen voldoende cognitieve capaciteit hebben om tegenargumenten te bedenken. Haar onderzoek laat echter zien dat weerstand bieden soms juist makkelijker gaat wanneer cognitieve capaciteit laag is.

Leave a Reply