Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Verschenen: nieuwe editie van ‘Tekstanalyse’

Tekstanalyse voorkant

Deze zomer verscheen de nieuwe editie van het boek ‘Tekstanalyse’ (Uitgeverij Van Gorcum) onder redactie van Joyce Karreman en Renske van Enschot, met medewerking van onder anderen Bé Breij, Elizabeth de Groot, Lettica Hustinx en Peter Jan Schellens.

Het boek behandelt vijf methoden waarmee teksten geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden: functionele analyse, coherentieanalyse, retorische analyse, argumentatieanalyse en genreanalyse. Deze methoden helpen de lezer om te ontdekken hoe een tekst in elkaar zit en hoe deze beoordeeld en – als nodig – verbeterd kan worden.

Sluit uw tekst wel aan bij de gestelde doelen? Hoe samenhangend is de tekst? Welke overtuigingsmiddelen worden ingezet? Is de argumentatie wel aanvaardbaar? Hoe conventioneel is deze tekst? Al dit soort vragen komen aan bod in Tekstanalyse. Het boek is primair bedoeld voor studenten letteren en communicatiewetenschap, maar het is ook een waardevolle aanvulling voor iedereen die in de communicatiepraktijk met teksten bezig is.

Renske van Enschot en Lettica Hustinx zijn universitair docent bij de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur. Bé Breij is universitair hoofddocent bij de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Elizabeth de Groot is universitair docent bij de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen. Peter Jan Schellens was hoogleraar bij de afdelingen Nederlandse Taal en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen.

  • Joyce Karreman & Renske van Enschot (Red.) (2013). Tekstanalyse. Methoden en toepassingen. Assen: Van Gorcum.

Leave a Reply