Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Scriptiebegeleiding… met een feestelijk staartje

De scriptie van Carlijn
In de maanden januari – juni 2012 had ik het genoegen Carlijn te begeleiden bij haar afstudeerscriptie voor de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), richting: Communicatie en Beïnvloeding (Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen). Met haar scriptie won CIW-alumna Carlijn Frunt eerder al de CIW scriptieprijs. Woensdag 21 november werd zij ook uitgeroepen tot de winnares van de ZiPconomy scriptieprijs, een prijs voor het beste afstudeerwerk over de veranderende arbeidsmarkt. De scriptie van Carlijn won zowel de jury- als de publieksprijs.

Genomineerd!

Het was de gebruikelijke begeleiding: meedenken bij het vaststellen van het onderwerp van het onderzoek, bij de redactie van het onderzoeksvoorstel, bij de methode en dataverzameling en bij de statistische analyses, resultaten en conclusies. Het eindresultaat was allerminst gebruikelijk: een zeldzaam hoge waardering door de beide beoordelaars, en veel aandacht en waardering in de online media. Mede dankzij deze aandacht suggereerde Zipconomy in juni al, kort na de afronding van de scriptie, dat het misschien een goed idee was om de scriptie in te dienen – wie weet zou Carlijn wel kunnen meedingen naar een nominatie voor de ZiPconomy scriptieprijs.

Toen Carlijn hoorde dat ze tot één van de drie genomineerden behoorde wist ze dat ze daarmee uitgenodigd werd om net als de twee concurrenten haar scriptie te presenteren op 21 november, als apotheose tijdens een seminar Anders werken en organiseren, in het gebouw van de SER in Den Haag.

And the winner is…

Na de drie scriptiepresentaties trok de jury zich terug voor de allerlaatste beraadslaging. De spanning onder het 160-koppige publiek nam toe. Eerst werd de publieksprijs uitgereikt. Carlijn won die met glans: ook zonder de applausmeters was duidelijk dat het publiek de prijs aan Carlijn toekende. Maar zou de jury tot hetzelfde oordeel komen? Aan wie ging de checque van 2500 euro, maar vooral de eer ten deel vallen? De jury liet de genomineerden en de zaal niet lang in spanning. Het waren drie uitstekende scripties; de drie onderzoekers hadden elk vanuit een verschillend perspectief onderzoek gedaan naar verschillende kenmerken en effecten van de veranderende arbeidsmarkt. Carlijn en haar scriptie waren de grote winnaar! De drie scripties ontliepen elkaar niet veel in kwaliteit, maar het wetenschappelijk gehalte van Carlijns scriptie had uiteindelijk de doorslag gegeven.

Het onderzoek

In haar scriptie doet Carlijn verslag van twee onderzoeken:

  • corpusonderzoek: hoe gebruiken organisaties Twitter voor recruitment? Met wat voor soort accounts? En door welke boodschap-kenmerken onderscheiden al die employer branding tweets zich?
  • experimenteel onderzoek: wat zijn de effecten van de verschillende Twitter-boodschappen en van verschillende typen Twitteraccounts op de attitude die potentiële werknemers hebben over de betreffende organisatie; welke tweet-kenmerken beïnvloeden de werkgeversaantrekkelijkheid?

Een belangrijke conclusie luidt: organisatie zouden, meer dan zij nu doen, via een persoonlijk account moeten twitteren; en daarbij zijn conversatie-tweets succesvoller dan informatie-tweets en wervende tweets.

Uiteraard kijk ik met veel plezier en trots terug op het begeleiden van deze scriptie, en op de spannende, boeiende en feestelijke dag van de scriptieprijs-uitreiking.

Het wetenschappelijk gehalte van Carlijns scriptie gaf uiteindelijk de doorslag

Dat er publiekelijk verwezen werd naar “het taal- en communicatie-onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen” maakte me nóg trotser.

De begeleiding en afronding in juni heeft een staartje gekregen, met na vijf maanden deze kroon op het werk.

Zie ook:

Leave a Reply