Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Language and Social Interaction

Presentatie Margot Jager en Wyke Stommel op het Groningen Symposium on Language and Social Interaction

Op vrijdag 22 januari 2016 presenteren Margot Jager en Wyke Stommel hun onderzoek naar metacommunicatie in online chat counseling op de tweede editie van het Groningen Symposium on Language and Social Interaction (http://gsli.nl/) met als thema ‘Interaction and Health Care’. Deze presentatie komt voort uit het onderzoeksproject van Wyke genaamd ‘metacommunicatie in online hulpverlening’ waar Margot sinds juli 2015 als postdoconderzoeker aan werkt. De titel van de presentatie is “Advice resistance and metacommunication in online chat counseling interaction“.

gsli

Wyke zal ingaan op de achtergrond van het onderzoeksproject. In haar eerdere onderzoek naar afsluitingen van telefonische versus chat counseling interacties (Stommel & Te Molder, 2015) kwam zij erachter dat metacommunicatie in de handboeken en door de hulpverleners zelf als een potentieel effectieve strategie wordt gezien om moeilijkheden in de interactie op te lossen (bijv. weerstand van de cliënt tegen een advies), maar in de chatgesprekken die zij onderzocht kwam deze interactionele strategie nauwelijks voor. Dat riep de vraag op: hoe werkt metacommunicatie in online chat counseling in de context van weerstand bij de cliënt?

Margot zal vervolgens meer vertellen over de methode van onderzoek (conversatieanalyse) en de eerste resultaten van de analyse. Het lijkt erop dat hulpverleners metacommunicatie pas inzetten als de cliënt langdurig of zeer expliciet (signalen van) weerstand communiceert. Over het algemeen werkt het inzetten van metacommunicatie dan niet om die weerstand nog weg te nemen. Soms zorgt het er wel voor dat de interactie weer ‘normaal’ verloopt en het gesprek gezamenlijk wordt afgesloten, maar de weerstand van de cliënt wordt niet opgelost en het interactionele doel van de interactie wordt dan ook niet bereikt.

 

Leave a Reply