Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen
Persuasive communication in de Master Communicatie en beïnvloeding

Als je iets wil beïnvloeden – dat kan gedrag zijn, maar ook beeldvorming – wat zijn dan de factoren die beeldvorming bepalen? Wat zijn factoren die gedrag bepalen? Dát moet je weten, om te weten waar je met je communicatie op moet aangrijpen.
Het andere dat je moet weten is: welke vormen van communicatie kunnen op welke manier dat soort factoren, deze determinanten, beïnvloeden?
Die combinatie maakt onze opleiding uniek.

We doen bijvoorbeeld onderzoek naar het beweeg- en eetpatroon bij vrachtwagenchauffeurs; hoe zou je met behulp van communicatie hen kunnen helpen dat gedrag positief te beïnvloeden?

Hans Hoeken, hoogleraar communicatie en beïnvloeding, in onderstaand filmpje.

Ik hou van mensen, merken en media met elkaar verbinden; waarom werken bepaalde reclames goed, en waarom andere niet? […] Je leert heel kritisch kijken, dat je niet dingen zomaar aanneemt, dat is wat in deze master sterk naar voren komt. En wat ik in Nijmegen heel leuk vond, in de bachelor en in de Master, is dat het sterk op taal gericht is. Die combinatie van taal met communicatie spreekt me erg aan.

Sabine de Koster, afgestudeerde CIW in masterprogramma Communicatie en beïnvloeding, ook in onderstaand filmpje:

Research Group Persuasive Communication

In Persuasive Communication, we focus on the fascinating process of the interaction between message characteristics and receiver responses.

We investigate how argumentative, narrative, and stylistic message features evoke and guide cognitive and affective processes that ultimately determine the receivers’ attitudes, intentions, and behaviour.

Offline and online message characteristics like argumentation, style, and fear, affect the way in which information is processed, and influences outcomes like self-regulation and persuasion.

Persuasive Communication has a multi-method basis and uses content and discourse analysis to assess the verbal and visual characteristics of offline and online persuasive messages, and experimental research to assess the impact of message variations on the persuasion process.