Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

José Sanders – Publications

Dissertation

Sanders, J., 1994. Perspective in narrative discourse. Tilburg University, pp. 1-226 (ISBN 909007211-X).

Journal publications (refereed)

Krieken, K. van, H. Hoeken and J. Sanders, 2017. Evoking and measuring identification with narrative characters – A Linguistic Cues Framework. Frontiers in Psychology 81190.

Boeijinga, A., H. Hoeken and J. Sanders, 2016. From intention to behavior: Dutch truck drivers’ road to healthy lifestyle changes. Work 55, 385–397.

Borger, M., A. van Hoof and J. Sanders, 2016. Expecting Reciprocity. Towards a Model of the Participants’ Perspective on Participatory Journalism. New Media and Society 18(5), 708-725.

Graaf, Anneke de, H. Hoeken and J. Sanders, 2016. Linking characteristics of narrative interventions to health communication effects: A review of the content and form of narratives in health-related narrative persuasion research. Review of Communication Research 4, 88-131.

Hoeken, H., M. Kolthoff and J. Sanders, 2016. Story Perspective and Character Similarity as Drivers of Identification and Narrative Persuasion. Human Communication Research 42 (2) 292–311.

Krieken, K. van and J. Sanders, 2016. Diachronic changes in forms and functions of reported discourse in news narratives. Journal of Pragmatics 91, 45-59.

Sanders, J. and T. Sanders (2016). Stilistische aspecten van want en omdat. Subjectiviteit van causale voegwoorden in narratieve fictie. Tijdschrift voor Nederlandse Taalkunde 21 (3), 433-444.

Boggio, C., E. Fornero, H. Prast and J. Sanders (manuscript published as working paper). Seven Ways to Knit Your Portfolio: Is Investor Communication Neutral? CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies) Working Paper N° 140/14.

Krieken, K. van, J. Sanders and H. Hoeken, 2015. Viewpoint representation in journalistic crime narratives: An analysis of grammatical roles and referential expressions. Journal of Pragmatics 88, 220-230.

Krieken, K. van, H. Hoeken and J. Sanders, 2015. From Reader to Mediated Witness. The Engaging Effects of Journalistic Crime Narratives. Journalism & Mass Communication Quarterly 92 (3), 580-596.

Borger, M., A. van Hoof and J. Sanders, 2014. Expecting Reciprocity. Towards a Model of the Participants’ Perspective on Participatory Journalism. New Media and Society, August 4, 2014, doi: 10.1177/1461444814545842.

Boeijinga, A., J. Hoeken, C. Joling and J. Sanders, 2013. Narratieve interventies dragen bij tot gezonder gedrag. Gebruik verhalen met een focus op postintentionele factoren om de kloof tussen intentie en gedrag te overbruggen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 91(5), 197-202.

Borger, M., I. Costera Meijer, A. van Hoof and J. Sanders, 2013. Constructing participatory journalism as a scholarly object. A genealogical analysis. Digital Journalism 1(1), 117-134.

Borger, M., I. Costera Meijer, A. van Hoof and J. Sanders, 2013. “It really is a craft” – Repertoires in journalistic frontrunners’ talk on audience participation. Special Issue Participatory Journalism: Possibilities and Constraints for Audience, Media Research 19(2), 31-54.

Liebrecht, C. and J. Sanders, 2013. Betrokken bladen. Een categorisatiemodel voor tekstuele betrokkenheidelementen in personeelsbladen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 35(3), 207-225.

Graaf, A. de, H. Hoeken, J. Sanders and H. Beentjes, 2012. Identification as a Mechanism of Narrative Persuasion. Communication Research 39, 802-823.

Sanders, J. and F. Meijman, 2012. “Jouw keuze.” Media en voorlichting over bevalling. Tijdschrift voor Taalbeheersing 34(3), 229-250.

Sanders, J., T. Sanders and E. Sweetser, 2012. Responsible subjects and discourse causality. How mental spaces and connectives help identifying subjectivity in Dutch backward causal connectives. Journal of Pragmatics 44, 191–213.

Silfhout, G. van, J. Evers-Vermeul, and J. Sanders, 2012. Streven naar begrijpelijkheid: Gevolgen voor causaliteit in Bijbelvertalingen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 34(1), 1-25.

Vis, K., J. Sanders & W. Spooren, 2012. Diachronic changes in subjectivity and stance – A corpus linguistic study of Dutch news texts. Discourse, Context & Media 1(2-3) 95–102.

Dubbeldam, I., J. Sanders, F. Meijman, M. van den Haak, W. Spooren, 2011. Digitale voorlichting in het ziekenhuis. Zorgverleners over de rol van digitale voorlichting in het behandelproces. Tijdschrift voor Taalbeheersing 33(2) 166-186.

Dancygier, B. and J. Sanders (eds.), 2010. Textual choices and discourse genres: What cognitive linguistics reveals about form and meaning. English Text Construction 3(2), 321–327.

Sanders, J. 2010. Intertwined voices. Journalists’ representation modes of source information in journalistic subgenres. English Text Construction 3(2), 226–249.

Graaf, A. de, H. Hoeken, J. Sanders and H. Beentjes, 2009. The role of dimensions of narrative engagement in narrative persuasion. Communications 34, 385-405.

Sanders, J., 2009. De verdeling van verantwoordelijkheid tussen journalist en nieuwsbron: Vorm en functie van citaatmengvormen in journalistieke narratieve genres. Tijdschrift voor Taalbeheersing 31(1), 1-17.

Graaf, A. de, J. Sanders, H. Beentjes and H. Hoeken, 2007. De rol van identificatie in narratieve overtuiging. Tijdschrift voor Taalbeheersing 29(3), 237-250.

Sanders, J., 1996. Perspective and attribution: The cognitive representation of biblical narrative. Poetics 24, 57-80.

Sanders, T. and J. Sanders, 1996. Tekstanalyse als evaluatie-instrument bij tekstherziening. Tijdschrift voor Taalbeheersing (4), 310-323.

Sanders, J. and W. Spooren, 1996. Subjectivity and Certainty in Epistemic Modification. Cognitive Linguistics 7(3), 241-264.

Sanders, J., 1995. Fictionele non-fictie. Filter, tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap, 2(1) 47-50.

Wolde, E. van and J. Sanders, 1994. Kijken met de ogen van anderen: Perspectief in bijbelteksten. Tijdschrift voor Theologie 34(3), 221-245.

Sanders, J. and G. Redeker, 1993. Linguistic perspective in short news stories. Poetics 22, 69-87.

Sanders, J. and G. Redeker, 1993. Perspectief in narratieve teksten. Forum der Letteren 34(2), 81-101.

Sanders, J. and E. van Wolde, 1993. Perspectief tekstlinguïstisch onderzocht. Een analysemethode. Gramma-TTT 2(3), 181-202.

Sanders, J., 1990. Expliciet of niet? Referentie-bepalende factoren bij perso¬nen in nieuwsberichten. Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 9(3), 159-180.

Book chapters (refereed)

Krieken, K. van, J. Sanders and H. Hoeken, 2016. Blended viewpoints, mediated witnesses: A cognitive-linguistic approach to news narratives. In B. Dancygier, W.-l. Lu and A. Verhagen (eds.) Viewpoint and the Fabric of Meaning: Form and Use of Viewpoint Tools across Languages and Modalities. Berlin: Mouton de Gruyter, 145-168.

Sanders, J., 2014. Translating “thinking” and “believing” in the Bible: How cognitive linguistic analysis shows increasing subjectivity in translations. In: J. Green & B. Howe (eds.) Cognitive Linguistic Explorations in
Biblical Studies. Berlin: Mouton de Gruyter, 253-276.

Sanders, J. and H. Hoeken, 2014. Constructing the landscape of consciousness in news stories. In: A. Lardinois, S. Levie, H. Hoeken and C. Lüthy (eds.) Texts, Transmissions, Receptions. Modern Approaches to Narratives. Leiden: Brill, 133-151.

Vis, K., J. Sanders and W. Spooren, 2014. Quoted discourse in Dutch news narratives. In: A. Lardinois, S. Levie, H. Hoeken and C. Lüthy (eds.) Texts, Transmissions, Receptions. Modern Approaches to Narratives. Leiden: Brill, 152-173.

Borger, M. I. Costera Meijer, A. van Hoof and J. Sanders, 2011. Kan het wat zachter?! Deelname van gebruikers op het snijvlak van discussies over journalistieke vernieuwing. In: M. Slot & V. Frissen (eds.) Veranderende nieuwspraktijken. Een bundel over vernieuwingen in de productie en consumptie van nieuws. Maastricht/Utrecht:
Designing the Digital Daily Project (3D), Hogeschool Zuyd/Hogeschool Utrecht/TNO, 49-81.

Vis, K., W. Spooren and J. Sanders, 2010. Using RST to analyze subjectivity in text and talk. In: E.Tabakowska, M. Choiński & Ł. Wiraszka (eds.) Cognitive Linguistics in Action. From Theory to Application and Back (Applications of
Cognitive Linguistics (ACL), vol. 14). Berlin: Mouton de Gruyter, 293-316.

Sanders, J., 2009. Causal connectives in Dutch biblical translations. In T. Sanders and E. Sweetser (eds.) Causal Categories in Discourse and Cognition. Berlin: Mouton de Gruyter, 61-90.

Sanders, T., J. Sanders and E. Sweetser, 2009. Causality, cognition and communication: A mental space analysis of subjectivity in causal connectives. In T. Sanders and E. Sweetser (eds.) Causal Categories in Discourse and Cognition. Berlin: Mouton de Gruyter, 21-60.

Vis, K., J. Sanders, and W. Spooren, 2009. Subjectiviteit door de jaren heen: conversationalisatie in journalistieke teksten. In: W. Spooren, M. Onrust and J. Sanders (red.) Studies in Taalbeheersing, 3. Assen: Van Gorcum, 405-418.

Sanders, J. 2006. Narratieve stijl in beweging. Explicietheid en subjectiviteit van coherentiemarkering in de Nieuwe Bijbelvertaling. In: H. Hoeken, B. Hendriks and P.J. Schellens (red.) Studies in Taalbeheersing 2, Assen: Van Gorcum, p. 296-308.

Sanders, T. and J. Sanders, 2006. Text and Text analysis. In: K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam etc.: Elsevier, 597-607.

Sanders, J. 2000. Tekstfunctie en perspectivering. In: W. Spooren, T. Sanders and C. van Wijk (red.) Samenhang in diversiteit. Tilburg University, 115-136.

Sanders, J., 1999. Degrees of subjectivity in epistemic modals and perspective representation. In L. de Stadler and Christoph Eyrich (eds.). Issues in Cognitive Linguistics. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 471-489.

Sanders, J. and W. Spooren, 1997. Subjectivity, perspectivization, and modality from a cognitive linguistic point of view. In: W.-A. Liebert, G. Redeker and L. Waugh (eds.) Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics. Amsterdam: Benjamins, 85-112.

Sanders, J. and G. Redeker, 1996. Perspective and the representation of speech and thought in narrative discourse. In: G. Fauconnier and E. Sweetser (eds.) Spaces, Grammar and Discourse. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 290-317.

Sanders, J., 1995. Affective functions of perspective in biblical narratives and news reports. In: G. Rusch (ed.) Proceedings of the 4th International Conference of the Empirical Study of Literature. Siegen: LUMIS/Siegen University Press, 291-297.

Sanders, J. 1991. Perspectief en focalisatie in dagbladen. In: M. Bax and W. Vuijk (eds.) Thema’s in de Taalbeheersing. Dordrecht: ICG, 120-130.

Sanders, J., 1991. Manifestations of Perspective in Non-Fiction Texts. In M. Caenepeel e.a. (eds.) Proceedings of the DANDI-workshop on Discourse Coherence, Edinburgh, April 4-6 1991. Edinburgh: University of Edinburgh.

See also