Persuasive Communication

Persuasive Communication

Research group Persuasive communication
Our focus: the fascinating interactions between message characteristics and receiver responses: →

Blogposts

Picture

Een overdosis placebo

Een man neemt een overdosis. Hij gaat naar het ziekenhuis waar de dokters voor hem zorgen. Toch verbetert hij niet echt. Dan komt een andere dokter binnen. Hij doet niets, zegt één ding en ineens is de man beter. Ra ra, hoe kan dat?

543db6573b6a9c42a17a8ddef3300115

Weet je wat het wordt?

Aangezien veel mensen aankondigen of hun spruit een jongen of meisje wordt, voelen anderen zich kennelijk vrij om de vraag te stellen: ‘Wordt het een jongen of een meisje?’. Deze vraag veronderstelt zonder meer dat de aanstaande ouder deze informatie wil delen. En dat de steller van de vraag het volste recht heeft op deze informatie.

Maxresdefault

Zoeken naar woorden

Als onderzoekers van taal en persuasieve communicatie zijn we soms geïnteresseerd in kleine woordjes en subtiele verschillen. Zo ben ik al jaren geïnteresseerd in het verschil tussen want en omdat met betrekking tot de subjectiviteit van een uitspraak.

Rucolumnfoto

Hoeveel adviezen wil je lezen?

Als je diabetes mellitus type 2 hebt is er een redelijke kans dat je gebaat bent bij een leefstijlinterventie. Maar adviezen bij diabetes zijn populair. De ziekte komt veel voor en bovendien is er grote overlap met algemene lifestyle-tips. En wat is het gevolg? Veel goede en slechte adviezen, weetjes en fabels in de media.

Earlier blogposts

News