Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Persuasieve technologie – het belang van goed feedback design

Korte bespreking van een onderzoek:
persuasieve technologie – effecten van design-ingrepen op gebruikerservaring, houding en gedrag

falend en succesvol design van feedback-informatie
  • Bartusch, Cajsa, & Porathe, Thomas (2011). Climate-smart information design: Visualizing residential electricity use over the internet. Information Design Journal, 19(1), 3-17. doi: http://dx.doi.org/10.1075/idj.19.1.02bar

Om houding en/of gedrag te beïnvloeden via (persuasieve) technologie is het design van de interface van groot belang: het kan bepalend zijn voor wel of niet veranderen van gedrag. In een studie van Bartusch en Porathe (2011) werd een falende gebruikers-interface zodanig opnieuw ontworpen dat deze wel succesvol was.

Energiebesparing is een hot topic; maar het energie-verbruik in huishoudens ontsnapt aan de aandacht van consumenten.

Goede feedback over energie-verbruik is daarom cruciaal, maar de feedback via smart metering en internet schiet tekort: webtools zijn slecht toegankelijk en voor de meeste consumenten niet te begrijpen.

De doelstelling van dit onderzoek was daarom een betere interface te ontwerpen, die toegankelijk, recht-toe-recht-aan en begrijpelijk is. Over de effecten van taart- en staafdiagrammen en kleurcodes.

staafdiagram en kleurgebruik

staafdiagram en kleurgebruik; bron: originele artikel, p. 14

 

Methode en bevindingen

De onderzoekers Cajsa Bartusch en Thomas Porathe zijn via workshops en focusgroepen nagegaan wat de gebruikerservaringen waren met de verschillende feedback-weergaves die zij ontwierpen.

  • Pie charts (taartgrafieken) werden al snel verworpen, want voor een vergelijking van energieverbruik heb je minimaal twee taartgrafieken nodig, en dat is al vlug niet inzichtelijk.
  • Bar charts (staafgrafieken) zijn succesvoller, vooral als er met verschillende kleuren wordt gewerkt.

Samenvatting

In light of global warming, energy conservation is indispensable. Residential electricity use, nevertheless, escapes consumers’ notice. Thus feedback is essential, yet households’ access to information is extemely limited. Smart metering makes continuous feedback over the internet possible, but users perceive existing web tools to be inaccessible and incomprehensible. Hence the aim has been to design a user interface to increase awareness and energy efficiency in households. Ease of access and straightforwardness have been established as key factors and conventional bar charts in combination with color coding have proved useful in this respect.

Uit de conclusie

It is absolutely essential that statistics services require a minimum of input from users, and that they use the most elementary and easily accessible interface design possible. Conventional bar charts in combination with color coding systems have proved to be very functional in this respect. […]

A clear finding of this study is users’ perceived need for breakdown feedback, which for the purpose of this study has been defined as information on how electricity is used, broken down by type of domestic appliance. These findings accord with those of several previous studies, which all conclude that electricity consumers have a need for breakdown feedback for guidance in increasing energy efficiency in their home.

In de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen staat in een minor-cursus het domein van ‘persuasieve technologie’ centraal. Eén van de aandachtspunten die in die cursus geregeld aan de orde komen is de vraag welke design-kenmerken bijdragen aan het beïnvloeden van houding en gedrag van consumenten, en welke theorie hiervoor een verklaring kan bieden. Eén van de casussen die we besproken hebben was de ‘slimme energiemeter’.

In de Volkskrant van zaterdag 2 april stond het enthousiaste verhaal van ‘Annemarie & Toon’, waarin Eneco claimt dat beïnvloeding van houding en gedrag (energie besparen) wel degelijk werkt met Toon®. Gebruikersgemak lijkt centraal te staan (touchscreen en een Toon-app om de toepssing op afstand te kunnen bedienen) [1].

Ik heb nog geen duidelijke afbeeldingen gevonden van de wijze waarop de grafische feedback op het energieverbruik in Toon® wordt weergegeven. Met de hierboven beschreven studie in het achterhoofd zijn we daar nu extra alert op. Onderstaand filmpje geeft wel een indruk daarvan:

 

Verwijzing:

Leave a Reply