Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Nieuwe media, nieuwe genres, de oratie van Wilbert Spooren

Nieuwe media, nieuwe genres
Op vrijdag 25 oktober 2013 hield Wilbert Spooren zijn inaugurele rede ‘Nieuwe media, nieuwe genres’ in de Academiezaal Aula van de Radboud Universiteit.

pdf_2_200Bekijk / download hier
Nieuwe media, nieuwe genres

Hoe moet een arts of overheid zich gedragen op Facebook of Twitter?

We citeren uit de inleiding:

Als taalgebruikers organiseren we onze communicatie in de vorm van genres: soorten teksten en gesprekken met een min of meer vaste vorm, een min of meer vast doel en een min of meer vaste context waarin zo’n tekst of gesprek gebruikt kan worden. Voorbeelden zijn het persbericht en het arts-patiëntgesprek. Kennis over genres ontstaat geleidelijk en is belangrijk om als taalgebruiker goed te kunnen functioneren in een culturele gemeenschap. De snelle technologische en sociale ontwikkelingen in nieuwe media maken dat nieuwe genres verschijnen en oude genres verdwijnen waar we bijstaan. Dat veroorzaakt problemen voor officiële communicatie: hoe moet een arts of overheid zich gedragen op Facebook of Twitter? In deze oratie bespreek ik aan de hand van communicatieproblemen rondom nieuwe media in het journalistieke, juridische en gezondheidsdomein een aantal vragen die zich aanbieden voor het onderzoek naar taalgebruik en effectieve communicatie.

Sinds 1 november 2012 is Wilbert Spooren hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek gaat over de kwaliteit van zakelijke teksten, waarbij hij vooral belangstelling heeft voor kwesties van tekststructuur en discourseperspectief. Hij verzorgt hierover ook onderwijs in de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen.

Leave a Reply