Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Nieuwe mastervariant Nieuwe media, taal en communicatie

Krachten gebundeld

Verschillende onderzoekers van het CLS houden zich bezig met taalgebruik in nieuwe media. Zo doet Antal van den Bosch samen met promovendi en postdocs onderzoek naar data mining op Twitter en andere online media. Wyke Stommel bestudeert intersubjectiviteit in gezondheidscounseling via telefoon en chat. Enny Das onderzoekt communicatie in gezondheidsfora en andere online media. Wilbert Spooren onderzoekt taalgebruik in verschillende nieuwe media en begeleidt promotieonderzoek naar online gezondheidsvoorlichting en naar het inzetten van Twitter door wijkagenten. Deze onderzoekers hebben hun expertise gebundeld in de nieuwe mastervariant Nieuwe media, taal en communicatie, die in september 2013 van start gaat.

Thema’s

nieuwe_masterDoor de komst van nieuwe media is de manier waarop professionals met het publiek en met elkaar communiceren ingrijpend veranderd.

Dat roept allerlei vragen op naar de rol en effectiviteit van communicatie via de nieuwe media en de rol van taalgebruik daarin.

Wanneer en waarom kiezen professionals voor welk medium? Welke toon kiezen professionals in een medium waarvan de spelregels nog niet uitgekristalliseerd zijn? Wat is de rol van beeld in dergelijke teksten? Hoe zorg je voor meer interactie tussen de professional en het publiek? Wie is eigenlijk nog de professional als consumenten zich ontwikkelen als online experts en ‘prosumers’? Welke nieuwe tekstgenres ontstaan door al die nieuwe technologieën?

In dit masterprogramma bestuderen studenten de functie en invloed van nieuwe media op communicatie in drie professionele contexten: het gezondheidsdomein, het juridische domein en het journalistieke domein.

Zie ook

Leave a Reply