Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Maand van de nieuwe media

De novembermaand was de maand van de nieuwe media. Aanleiding hiervoor was de oratie van Wilbert Spooren ‘Nieuwe media, nieuwe genres’ (hier te lezen) eind oktober. Wilberts visie op het gebruik en de toepassingen van nieuwe media prikkelde de aandacht van traditionele media. Maarliefst 4 geschreven artikelen in Nederlandse en Vlaamse kranten verschenen er. Daarnaast was Wilbert studiogast bij Hoe?Zo!-radio. Een kort overzicht.

 

Hoe?Zo!-radio (1 november)

Als studiogast wordt Wilbert tussen de muziek door geïnterviewd over de wijze waarop nieuwe media de samenleving veranderen en hoe mensen, instituties en medewerkers daarmee om (kunnen) gaan.

 

De Standaard (4 november)

Word je van sms-taal een slechtere schrijver? Hierover schreef Wilbert een column voor de Taalbijlage van De Standaard. In de column wordt onderzoek besproken waaruit blijkt dat korte tekstberichten zoals sms-taal de taalvaardigheid van jonge schrijvers niet aantasten. Wilberts PhD Lieke Verheijen gaat hiernaar komende jaren meer onderzoek doen.

 

De Standaard (7 november)

‘Ha Wilbert’. Studenten begroeten professor Wilbert Spooren soms wel heel familiair in hun mailtjes. Maar als ze hem enkele zinnen later een gunst willen vragen, zijn ‘Wilbert’ en ‘jij’ plots ‘professor’ en ‘u’ geworden. Of hoe het soms zoeken is naar het juiste taalregister.
Met deze intro begint journaliste Karin de Ruyter haar artikel over hoe mensen ‘zoeken naar de spelregels’.

 

Trouw (9 november)

‘Een minister is te officieel om nog privé te kunnen zijn’ kopt Trouw. In dat artikel zegt Wilbert onder andere: “Bijna alle grote communicatie-ongelukken op social media door mensen met een publieke functie, hebben te maken met het onvoldoende scheiden van privépersoon en publieke rol. […] Een agent kan, mits zonder embleem en duidelijk buiten de context van zijn rol, privé nog iets. Maar een minister niet. Die is te officieel om nog privé te kunnen zijn.” Op de vraag “U belooft wetenschappelijk gebaseerde adviezen?” antwoordt Wilbert: “Kom je met regels, dan zijn ze eigenlijk meteen passé. Maar onder deze vluchtige communicatieprocessen liggen wel herkenbare patronen. Zoals: je wilt altijd met respect worden behandeld. Ik wil taalmechanismes in de social media snappen voor effectievere officiële communicatie.”

 

NRC Handelsblad (16 november)

In haar wekelijkse column in NRC Handelsblad schrijft taalkundige Nicoline van der Sijs over nieuwe media en nieuwe genres. Niet alleen noemt (en roemt) ze de oratie van Wilbert, ook haalt ze andere onderzoeksgebieden aan (zoals taalkundig en computationeel onderzoek) die dankbaar gebruik maken van de nieuwe schat aan informatie die nieuwe media opleveren.

Leave a Reply