Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Lieke Verheijen wint CLS Valorisation Grant 2015

Op donderdag 10 december ontving Lieke Verheijen de CLS Valorisation Grant 2015: een onderzoeksprijs voor het meest valoriserende letterenonderzoek van 2015. Lieke ontving de grant voor haar onderzoek naar de invloed van social media-gebruik op de taalontwikkeling van jongeren.

valorisatieprijs_lv

Inmiddels heeft Lieke al bijna 200 WhatsApp-gesprekken verzameld voor haar onderzoek (via http://cls.ru.nl/whatsapptaal). Met de grant gaat zij ook Facebookberichten verzamelen, via de website http://cls.ru.nl/facebooktaal, zodat haar corpusanalyse kan worden uitgebreid met dit populaire genre.

Bovendien wil ze haar resultaten kenbaar maken aan een groter publiek door het schrijven van non-specialistische artikelen voor Onze Taal, Kennislink en/of Tekstblad. Een doel daarbij is om de jeugd ervan bewust te maken dat hun digi-taal en het Standaardnederlands verschillende varianten (registers) van het Nederlands zijn, die ze in de geschikte contexten kunnen inzetten. Het creëren van zulk bewustzijn kan niet alleen zorgen onder ouders en docenten over de invloed van sociale media op schrijfvaardigheid enigszins wegnemen, maar kan ook jongeren helpen die problemen hebben om de twee registers gescheiden te houden.
Uiteindelijk kunnen de resultaten van Liekes onderzoek geïncorporeerd worden in taalonderwijs, om interferentie van de nieuwe mediateksten van jongeren met hun meer formele (school)teksten te vermijden. Uiteindelijk kan dit stigmatisatie van hun taalgebruik voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Lieke’s persoonlijke pagina →

Leave a Reply