Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Gezondheidscommunicatie op maat werkt minder goed dan beweerd wordt (Promotie)

Maaike JongenelenDinsdag 10 september om 14.30 uur precies verdedigt Maaike Jongenelen haar proefschrift Matching message strategies to personality characteristics: the usability of alternative variables in tailored health communication. Maaike werkte onder begeleiding van Hans Hoeken en Berna Hendriks 4,5 jaar aan haar promotieonderzoek bij de afdelingen Taalwetenschap en Communicatie- en Informatiewetenschappen (voorheen Bedrijfscommunicatie). Haar promotieonderzoek, dat werd gesubsidieerd door AgentschapNL, voerde ze uit binnen het Centre for Language Studies.

Maaike deed onderzoek naar gezondheidscommunicatie op maat. Gezondheidscommunicatie heeft vaak als doel om mensen aan te zetten tot gezonder gedrag: stoppen met roken, meer bewegen, of zonnebrandcrème smeren tijdens de vakantie. Massamediale campagnes bereiken dit doel slechts in zeer beperkte mate en er is behoefte aan een effectievere vorm van gezondheidscommunicatie. Door boodschappen af te stemmen op individuele ontvangers, oftewel door gezondheidscommunicatie op maat te maken, lijkt de effectiviteit toe te nemen en de kans op gedragsverandering te vergroten. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken demonstreren dat op maat gemaakte gezondheidscommunicatie effectiever is dan generieke gezondheidscommunicatie. Een kritische analyse van de literatuur suggereert echter dat dit effect beperkter is dan sommige onderzoekers doen geloven.

In dit proefschrift worden zes experimenten beschreven waarin het superieure effect van gezondheidscommunicatie op maat niet werd gevonden. Een alternatieve verklaring voor het effect van gezondheidscommunicatie op maat kan de vermeende effectiviteit uit eerdere onderzoeken in een nieuw daglicht plaatsen: een combinatie van het placebo-effect en selectieve rapportage doet het effect van gezondheidscommunicatie op maat wellicht mooier lijken dan het is.

Na haar PhD werkte Maaike een half jaar bij de afdeling Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Sinds oktober 2012 is ze universitair docent bij de afdeling Communicatie- en informatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg. 

Leave a Reply