Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Geslaagde School van Schellens

Schoolbord

Van schoolbord tot inkt

11 januari 2013 stond geheel in het teken van Peter Jan Schellens, die afscheid nam van onze onderzoeksgroep, zijn leerstoelgroep Taalbeheersing van het Nederlands, en de universiteit om met pensioen te gaan. Voorafgaand aan zijn afscheidsrede, hadden Wilbert Spooren en Lettica Hustinx een afscheidssymposium georganiseerd. Vijf oud-promovendi van Peter Jan presenteerden aan collega-wetenschappers uit het hele land (en aan Peter Jans gezin) hun onderzoekslijn en inzichten in het vak, die ooit begonnen zijn bij Peter Jan.

Menno de Jong beet het spits af met een geanimeerd verhaal over zijn visie op communicatie. Opvallend genoeg verschijnen op internetzoekmachines vooral ‘zendergerichte’ plaatjes bij het zoeken naar ‘communicatie’, terwijl juist de doelgroep heel belangrijk is om de boodschap te laten aankomen.

Christian Burgers presenteerde een van zijn nieuwste onderzoeken naar ironie. Dit promotieonderwerp koppelde hij in een serie nieuwe experimenten aan stereotype verwachtingen: hoe percipiëren taalgebruikers ironische uitingen in situaties waarbij ze dit type uitingen wel of juist niet verwachten?

Joyce Karreman vertelde over het gebruik en effect van motiverende elementen in instructies. Om mensen instructies of leerboeken goed te laten gebruiken, worden vaak motiverende elementen gebruikt: zowel in tekst als in beeld. Joyce ging na welke elementen er zijn, waarom tekstschrijvers ze toepassen en hoe gebruikers erop reageren.

Jos Hornikx plaatste Peter Jans werk over argumentatieschema’s in een breed kader waarbij een kritische blik met een knipoog niet verafschuwd werd. Uit wat voor onderzoekslijn is Peter Jans werk voort gekomen en wat is er na die tijd allemaal bij gekomen? Jos concludeerde dat Peter Jans werk een relevante toevoeging is geweest voor onderzoek naar argumentatieschema’s.

Luuk van Waes sloot de interessante ochtend af met een uniek inkijkje in zijn onderzoek naar schrijfprocessen. In het bijzonder focuste hij zich in de lezing op onderbrekingen tijdens het schrijven, bijvoorbeeld door de invloed van digitale media. Aan de hand van de wielrenfiets als metafoor toont hij de pieken en dalen die een schrijver doorloopt tijdens het maken van een tekst.

Zoals de topics waarover de sprekers tijdens het symposium vertelden laten zien, is de School van Schellens een zeer gevarieerde groep die de brede onderzoeksinteresse van Peter Jan toont. De gemene deler in het geheel is Peter Jan zelf, die aan de bron stond van deze enthousiaste en kundige onderzoekers. Zelf stelde Peter Jan overigens aan het eind van het symposium voor om de ‘School van Schellens’ te reduceren tot het ‘Klasje van Schellens’. Nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal van de sprekers? Houd dan Tijdschrift voor Taalbeheersing in de gaten: een speciale uitgave rondom Peter Jan Schellens is in de maak. Inclusief de afscheidsrede die hij op 11 januari uitsprak.

Christian Burgers

Christian Burgers spreekt voor een goedgevulde zaal

Lettica en Wilbert, organisatoren

Organisatoren Lettica Hustinx en Wilbert Spooren

Jos Hornikx

Jos Hornikx bedankt, en bedankt, en bedankt

Peter Jan, het laatste woord

Het laatste woord is aan Peter Jan

Leave a Reply