Non-nativeness in communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

English? With a bit creativity lucks it best nice!

Een pakketbezorgbedrijf zendt momenteel radioreclames uit waarin Nederlandse medewerkers van postorderbedrijven bellen met klanten in het buitenland. Daarbij gebruiken ze wat met recht steenkolenengels, -frans of -spaans kan worden genoemd. Een medewerker is bijvoorbeeld blij dat een klant hem op de hoogte houdt: “how nice from you to keep me up the altitude”. Het draait in deze reclames vooral om Nederlandse uitdrukkingen die letterlijk worden vertaald naar een vreemde taal. Een hele Facebookpagina is trouwens gewijd aan dit soort humor.
Naast dat de reclames en de Facebookpagina erg grappig zijn, laten ze ook een bepaald taalgebruik zien dat interessant is om te bestuderen. De zinnen zoals die in de reclames voorkomen, duiken namelijk ook in ‘echte’ communicatie op. Je moet toch wat, als je een tweede taal gebruikt en een woord niet weet. Een oplossing voor je probleem kan zijn om het woord vanuit je moedertaal rechtstreeks te vertalen naar je tweede taal en dan maar zien hoe ver je daarmee komt. Dat lijkt een slechte oplossing, maar vergelijk het eens met het direct invoegen van een woord uit je moedertaal (zoals in de Vlaamse tv-serie ‘Eigen kweek‘: “you can’t put your nose in andermans menage”). Zou je als Engelsman, of bijvoorbeeld Spanjaard, die zin begrijpen? Wellicht werkt het beter om een omschrijving te geven van het woord dat je niet weet met woorden uit de tweede taal die je wel kent, zoals “someone that is going to the woods to kill animals and then eat them” voor “hunter”.
Alle oplossingen die hierboven worden genoemd kun je strategisch taalgebruik noemen: de middelen die je beschikbaar hebt, inzetten om een bepaald doel te bereiken. Er zijn meer van zulk soort strategieën en ze staan centraal in het onderzoek dat ik momenteel uitvoer. Ik kijk eerst vooral naar welke strategieën worden gebruikt door Spaanse gebruikers van het Engels. Later zou het interessant kunnen zijn om de effectiviteit van bepaalde strategieën te onderzoeken. Wat nu al opvalt, is dat tweedetaalgebruikers in het algemeen wonderwel slagen in het overbrengen van de boodschap. Het is vaak volstrekt duidelijk wat ze willen zeggen. Om naar de universiteit in Madrid te reizen is bijvoorbeeld “the inside train” erg handig. En dan heb je ook geen last van die “big rotond” onderweg.

  1. Gerrit Kouwenhoven
    Gerrit Kouwenhoven28 November 2013

    From this my brook sinks me down

  2. Arda
    Arda30 November 2013

    Leuk om te lezen Huib!

Leave a Reply