Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

De kunst van het niets doen

Elke week verschijnt op deze site een bijdrage van één van onze onderzoekers over communicatie in onderzoek en praktijk. Deze week: Rob le Pair, over liming, de kunst van het niets doen.

Liming: the art of doing nothing as part of the culture

Uit de resultaten van een studie [1] uit 2004 van Hari D. Maharajh en Akleema Ali blijkt dat liming een cultureel verschijnsel is dat een belangrijke plaats heeft in het leven van de mensen op Trinidad en Tobago: Liming is a form of performing art

Een betekenis van liming is te vinden in een Urban Dictionary [2]:

Lime
origin: Trinidadian
meaning:
(v) hanging out/socialising in an informal relaxing environment, especially with friends, for example at a party, or on the beach.
(n) an event at which liming takes place, e.g. a party. A gathering of people engaged in activities associated with liming. Often qualified using an adjective e.g. big lime.
(v) We liming on the beach today
(n) That party going to turn out be a big lime.

liming_4

In hun studie brengen Maharajh en Akleema Ali verschillende vormen van cultureel gedrag op Trinidad en Tobago in kaart; ze gingen na in hoeverre men zich bewust is van de verschillende vormen van cultureel gedrag, hoe men dit gedrag percipieert, en hoe men dit gedrag zelf beschrijft.

Methode

536 respondenten hebben middels een vragenlijst ‘self-report data’ geleverd.

Resultaten

In hoeverre is men zich bewust van een bepaalde vorm van gedrag?
Uit de resultaten bleek dat 99% van de respondenten zich bewust was van liming als een (culturele) gedraging.

Wat is liming?

Liming is een belangrijke culturele activiteit, een wel of niet geplande gebeurtenis waarbij een groep mensen (vrienden, familie, bekenden) vrij neemt om rond te hangen, niks te doen, bij elkaar te komen. Liming is gericht op ontspanning en het verminderen van stress, door te kletsen, eten en drinken of niks doen.
Liming wordt door sommigen gerelateerd aan een laag arbeids-ethos en aan een carnavalsmentaliteit.
Eveneens wordt gerapporteerd:

  • playboy-persoonlijkheid; vooral beschreven als ‘er meerdere vriendinnen op na houden maar alleen maar om aandacht en sexuele bevrediging te krijgen zonder emotionele betrokkenheid’ (74,5%);
  • ‘denken dat je voor vrouwen een ‘gave van God’ betekent, het hart van veel vrouwen op hol brengen, en ‘to tackle anything in a skirt that pass’ (23,5%).

Carnavalsmentaliteit

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de carnavalsmentaliteit in de carnavalsperiode en de carnavalsmentaliteit buiten de carnavalsperiode:

  • Gedurende Carnaval: “time to free up”, “time to break away and get on bad” or take part in every carnival activity or event and indulging in alcohol, immoral, vulgar, and promiscuous activities without thinking of the consequences.
  • Buiten de Carnavalstijd: non-stop party mentaliteit, het hele jaar door gepraktizeerd, waarbij elke gelegenheid wordt aangegrepen als een excuus voor liming of feestvieren. Sommige respondenten beschreven de carnavalsmentaliteit als extreme liming of continuous fun in te sun.

Behoort liming tot de cultuur?

Van de respondenten vond 96% dat liming een deel is van hun cultuur; 93% beschouwde carnavalsmentaliteit als deel van de cultuur. Op de derde plaats kwam ‘playboy-personality’, dat door 83% als cultuurkenmerk gezien werd.

A form of performing art

Afgaande op de beschrijving van liming door Thomas Hylland Eriksen in een studie [3] uit 1990 over dit verschijnsel, waarin hij liming definieert als:

any leisure activity entailing the sharing of food and drink, the exchange of tall stories, jokes and anecdotes etc., provided the activity has no explicit purpose beyond itself, […]

is er geenszins sprake van ‘gewoon niks doen’, maar wordt liming beschouwd als a form of performing art. Terwijl in veel culturen een beetje doelloos rondhangen en niks doen immoreel gevonden wordt, staat limen op Trinidad hoog in aanzien: verbale improvisatie, oprechtheid en ronduit de doelloosheid beleiden is een activiteit om trots op te zijn.

Liming als sociale en openbare activiteit

Noodzakelijke voorwaarden zijn: limen doe je nooit alleen, maar je komt elkaar min of meer toevallig tegen. Het gebeurt altijd in een ontspannen sfeer, ook fysiek, leunend in een stoel, hangend tegen een muurtje, etc. En er moet een sfeer van openheid zijn, de situatie moet anderen in de gelegenheid stellen zich bij de limers te voegen.

liming_1

Limes worden impliciet en expliciet geëvalueerd. Een lime kan goed zijn of zelfs gedenkwaardig als er geld is voor genoeg eten en drinken, als de conversatie interessant of amusant is, als er niemand echt wordt beledigd, als iemand een plek weet waar genoeg vrouwen voorhanden zijn, etc. In een slechte lime vervelen deelnemers zich, is er echt sprake van inactiviteit of irritatie:

Leh we split dis scene man, dis lime doh have no juice.

Liming is niet iets van enkel de lage sociale klassen. Het gebeurt op alle niveau’s en iemands individuele identiteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn lime-gedrag in de groep waartoe hij behoort.

Eriksen besluit zijn verhandeling met een analyse van de diepgewortelde waarden in de cultuur van Trinidad, en benadrukt dat er weliswaar een voortdurend spanningsveld bestaat tussen ‘respectability’ en ‘reputation’, tussen discipline en chaos, tussen planmatig handelen en spontaniteit, tussen ernst en humor, tussen ‘de’ maatschappij in ruim verband en persoonlijke individuele netwerken, etc. Maar dit zijn geen tegenstellingen tussen verschillende sociale klassen of subculturen; de spanningsvelden zijn twee kanten van dezelfde medaille, die ieder individu in meer of mindere mate voelt:

This duality endows liming with its inherently contradictory character. It remains true, nevertheless, that one cannot be recognised as a real Trini unless one masters the art of liming, even if one happens to be prime minister.

Culturele waarden als ‘gebrek aan verantwoordelijkheid’, ‘spontaan lol hebben’ waren sleutelwaarden voor de lagere sociale klassen, maar ze oefenen ook een normatieve druk uit op de hogere klassen.

Bronnen:

Leave a Reply