Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

Cum laude voor proefschrift Lieke Stoffelsma

Op woensdag 3 september is onze voormalige collega Lieke Stoffelsma gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op haar onderzoek naar leesvaardigheid van studenten in de academische lerarenopleidingen van Ghana. Lieke heeft interviews gehouden met docenten en studenten. Daaruit blijkt dat studenten een leesachterstand hebben, die veroorzaakt wordt door een gebrek  tekstboeken, te grote groepen studenten en een van jongs af aan aangeleerde cultuur om meer te vertrouwen op aantekeningen van de docent dan op de tekstboeken.

boeken2

Leesvaardigheid

Ook heeft ze studenten gevraagd een leesdagboek bij te houden; dat laat zien dat deze Ghanese studenten gemiddeld meer dan 45 uur per week studeren (10 tot 15 uur meer dan hun Westerse collega’s!). Lieke laat ook zien dat de studenten hun eigen leesvaardigheid danig overschatten en dat hun leesvaardigheid van onvoldoende niveau is om zonder problemen hun studie te kunnen doorlopen. Samen met docenten van de opleidingen Engels en Scheikunde heeft ze in een bestaande cursus lesonderdelen leesvaardigheid opgenomen; die hadden tot effect dat studenten beter en meer gingen lezen en zich beter bewust waren wat het betekent om goed te lezen.

Cum laude

Tijdens de laudatio merkte promotor Wilbert Spooren op dat dit het meest internationale project is waaraan hij heeft meegewerkt: tijdens het project is het meer dan eens gebeurd dat Lieke en haar begeleiders zich op vier verschillende continenten bevonden. De commissie was zo onder de indruk van de complexiteit en het niveau van het onderzoek dat het proefschrift het predikaat cum laude kreeg. Lieke deed haar onderzoek zowel aan de VU als aan de Radboud Universiteit.

cumlaude

Leave a Reply