Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

CLS Persuasion op het Etmaal van de Communicatiewetenschap 2014

Het Etmaal van de Communicatiewetenschap

etmaal_01Op 3 en 4 februari vond in Wageningen het Etmaal van de Communicatiewetenschap plaats.
Op het programma stonden ruim 200 presentaties over recent onderzoek binnen het brede veld van de communicatiewetenschap.
Onze onderzoeksgroep leverde vele interessante bijdragen aan dit programma.

Tijdens de parallelle sessies op maandag werd onderzoek gepresenteerd van:

 • Jos Hornikx en Berna Hendriks (over tweets over goederen en services);
 • Anniek Boeijinga, Hans Hoeken en José Sanders (over gezondheidsinterventies voor doelgroepen met een lagere sociaal-economische status);
 • Wendy Jacobs, Enny Das en Sanne Schagen (over informatie voor borstkankerpatienten over mogelijke gevolgen van hun behandeling);
 • Enny Das, Rolien Duiven, Jolien Arendsen en Ivar Vermeulen (over het refereren aan de dood in reclames);
 • Bo van Grinsven en Enny Das (over merklogo’s);
 • Celine Klemm, Enny Das en Tilo Hartmann (over journalistieke berichtgeving over epidemieën)
 • Anika Batenburg en Enny Das (over on-line steungroepen voor borstkankerpatiënten);
 • Douwe de Witte en Enny Das (over het effect van voedselveiligheidcrisissen op consumentvertrouwen).

etmaal_02

Interactie tussen experts en leken

Daarnaast maakte Wyke Stommel deel uit van een panelsessie over de interactie tussen “experts” en “leken”. Wyke sprak tijdens deze sessie over haar onderzoek naar dilemma’s die chatmedewerkers hebben om gesprekken met chatcliënten af te sluiten als deze cliënten niet instemmen met het gekregen advies.

Al deze interessante bijdragen maakten het voor sommigen maar moeilijk om te kiezen naar wie ze zouden gaan luisteren.

Borrel met posterpresentaties

Maandagavond was het tijd voor een welverdiende borrel. In de Eliaz Beekmankazerne te Ede konden de congresgangers onder het genot van een hapje en een drankje de posterpresentaties van hun collega’s bekijken – zoals de poster van Merel Borger, Irene Costera Meijer, Anita van Hoof en José Sanders over “participatory journalism”. Het was tevens een mooie gelegenheid om bij te praten met een oud-collega en leuke grapjes uit te wisselen met een huidige collega. Daarna werd er gegeten en gedanst totdat de shuttlebussen de laatste feestbeesten naar hun hotel brachten.

Nog meer presentaties onderzoek

Op dinsdagochtend vonden de twee laatste parellelle sessies plaats, waarin onderzoek werd gepresenteerd van

 • Hans Hoeken (over het toepassen van criteria ter beoordeling van argumentkwaliteit als een standpunt reeds is ingenomen);
 • Annemarie Weerman, Hans Hoeken en Jos Hornikx (over expliciete en intuïtieve methodes om argumentkwaliteit te identificeren);
 • Nina van der Molen, Loes Janssen en Enny Das (over het effect van humor op de overtuigingskracht van gezondheidsinformatie);
 • Emma Broekhuizen, Enny Das en Florian Kunneman (over tweets over epidemieën);
 • Kobie van Krieken, Hans Hoeken en José Sanders (over journalistieke misdaadnarratieven);
 • oud-collega Christine Liebrecht, Florian Kunneman en Antal van den Bosch (over tweets met een sarcastische lading).

etmaal_04
etmaal_03

We hebben, kortom, op het Etmaal 2014 de diversiteit van het onderzoek binnen onze groep goed kunnen tentoonspreiden. Daarnaast hebben we nieuwe inspiratie gehaald uit de presentaties van onze collega’s aan andere universiteiten. Op naar het volgende Etmaal!

Leave a Reply