Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen

CA-inspiratie!

Elke week verschijnt op deze site een bijdrage van één van onze onderzoekers over communicatie in onderzoek en praktijk. Deze week: Wyke Stommel over de International Academy for Conversation Analysis (IACA).

Van 11 tot en met 14 juli, vlak voordat de meesten van ons op vakantie gingen, mochten conversatieanalytici uit de hele wereld zich laven aan de expertise van grote interactieonderzoekers aan de universiteit Groningen. Hier vond de eerste International Academy for Conversation Analysis (IACA) plaats. Van onze PI-groep waren Guusje Jol, Margot Jager en ik erbij, naast 77 onderzoekers uit misschien wel 25 verschillende landen van alle treden van de academische ladder, van student tot hoogleraar.

De academy bestond uit vier verschillende workshops, geleid door Geoffrey Raymond, expert op het gebied van interactie met de politie, epistemics, Jeffrey Robinson, expert op het gebied van arts-patiëntinteractie, Lorenza Mondada, expert op het gebied van multimodale/ embodied interaction en Paul Drew en Merran Toerien, allround experts in conversatieanalyse (CA). De workshopleiders hadden carte blanche gekregen van de organisatie om een groep van 20 deelnemers met tenminste een degelijke basiskennis CA vier dagen lang te voeden en inspireren. Bij Lorenza Mondada ging het over het maken van video-opnamen, camerahoeken, het transcriberen van bewegingen en andere non-verbale tekens, terwijl we ons bij Jeff Robinson bezighielden met Chinese huisartsconsulten, Franse afasiepatiënten met een logopedist en Zweedse klanten in de massagesalon en discussieerden over hoe je samenwerkt met medici/ medisch onderzoekers.

Behalve de workshops waren er twee plenaire lezingen van klassieke grootheden: Anita Pomerantz en Elizabeth Couper-Kuhlen. De lezing van Anita Pomerantz heeft diepe indruk op mij gemaakt.

Pomerantz

Anita Pomerantz

Haar performance was al bijzonder: kleine, tengere Amerikaanse emerita hoogleraar met fel rode blouse, zachte stem die net te verstaan was, vrij sprekend, maar perfect afgestemd op de powerpointpresentatie. Bovendien was de inhoud kraakhelder en perfect gestructureerd. Ze riep ons op om ervoor te waken dat we niet blijven steken bij het ontdekte patroon (bijv. het gebruik van een bepaalde constructie in een bepaalde context), maar op zoek gaan naar wat het patroon betekent voor de deelnemers. We moeten ons bezighouden met de vraag van welke dilemma’s talige patronen getuigen. Precies, dat is het!

Het bijzondere aan de Academy was dat het nu eens even niet ging om output, maar dat er tijd en ruimte was om te bespreken waar we tegenaan lopen, wat we lastig vinden, hoe het zou moeten, maar wat soms niet gaat en zo verder.

Robinson

Jeff Robinson

Verder was er binnen de workshop van Jeff Robinson (waaraan ik deelnam) ruimte voor datasessies met het materiaal van de deelnemers. Ik had een consult van een diëtist meegebracht, met dank aan bijna afgestudeerde CIW MA-studente Alexandra Slebus. Het consult met een oudere heer die eigenlijk moet afvallen was een prachtig voorbeeld van hoe mensen omgaan met niet nagekomen afspraken. Jeff sugereerde dat ik hiervan een analyse maak door een verzameling consulten T0 en T1 te verzamelen. Heel goed idee, dat ga ik doen. Weer een nieuw onderzoeksidee!

 

Leave a Reply