Persuasive communication

Centre for Language Studies | Faculty of Arts | Radboud University Nijmegen
Talking Heads 2 E1537347178914

AWIA Symposium 4-5 oktober

Door Wyke Stommel

Komt dat zien! Op 4 en 5 oktober organiseren we het tweejaarlijkse symposium over interactieonderzoek, conversatieanalyse en discursieve psychologie in Nederland. Het netwerk van waaruit we dat doen is AWIA, wat staat voor Anéla Werkgroep Interactie Analyse.

Zoals altijd hebben we een vooraanstaand conversatieanalist als gast uitgenodigd, Anssi Peräkylä, die de eerste dag centraal staat. Anssi heeft een grote staat van dienst op het gebied van onderzoek naar medische, counselling en psychotherapeutische interactie. Hij werkt momenteel aan de rol van emoties in interactie, onder andere door experimenteel onderzoek te combineren met CA. Hij zal een lezing geven over hoe therapeutische veranderingen plaatsvinden over therapiesessies heen, maar ook daarbinnen. Om een tipje van de sluier op te lichten: handelingssequenties in interactie bewerkstelligen volgens Anssi drie transformaties: de transformatie van referenten, emoties, en de relatie tussen deelnemers op dat moment. Zijn tweede lezing gaat over het experimentele onderzoek naar emotie in interactie, waarbij niet alleen gezichtsuitdrukkingen maar ook andere fysiologische responsen op verhalen van patiënten gemeten worden. De eerste dag wordt afgesloten met een datasessie onder leiding van Anssi. En natuurlijk gaan we daarna samen uit eten.

Op de tweede dag staan de Nederlandse onderzoekers centraal. De presentaties gaan zonder uitzondering over interactie in institutionele domeinen, met name het gezondheidsdomein. Onze onderzoeksgroep is daarbij goed vertegenwoordigd met Guusje Jol, Inge Stortenbeker en mijzelf als sprekers. Guusje presenteert een analyse van hoe verhoorders kinderen instrueren en laten oefenen met wat er van hen verwacht wordt tijdens het getuigenverhoor. Daarbij worden soms moeilijke of interactioneel uitdagende middelen ingezet, zoals de vraag “Wat is je domilie?”. Inge presenteert een eerste analyse van huisartsconsulten met patiënten met SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten). Zij onderzoekt de verschillen tussen de twee interactionele strategieën van vragen óf de klachten wellicht met zorgen of spanning te maken hebben en uitleggen dát dat soms het geval is. Zelf zal ik (op 4 oktober i.v.m. een te vol programma op 5 oktober) laten zien dat openingen van videogemedieerde medische consulten verschillen van openingen van face-to-face consulten in het ziekenhuis. In videoconsulten wordt de vraag ‘hoe gaat het met u?’ soms ingezet om patiënten op hun gemak te stellen, maar dit heeft gevolgen voor de organisatie van het gesprek als geheel.

Het liefst zou ik hier álle presentaties persoonlijk aankondigen, maar dat gaat een beetje ver. Graag verwijs ik jullie naar het book of abstracts met álle abstracts en een uitgebreide introductie en aankondiging van Anssi Peräkylä. Het programma vind je ook online. Inschrijven kan nog tot 25 september.

Leave a Reply